BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/41

Rosstatin kansantalouden tilinpidon kysyntäpuolen lukujen mukaan erityisesti kiinteiden investointien kausitasoitettu kasvu on ollut nopeaa kevään ja kesän 2020 koronataantuman jälkeen. On huomionarvoista, että kasvu oli hyvin nopeaa tämän vuoden toisella neljänneksellä, ja kiinteiden investointien taso nousi itse asiassa korkeimpaan arvoonsa sitten vuosien 2012 ja 2013 huipun. Investointien kasvu (BOFIT Viikkokatsaus 37/2021) on ollut voimakasta jalostusteollisuudessa, etenkin metallien jalostuksessa.

Myös yksityinen kulutus elpyi voimakkaasti vuoden alkupuoliskolla, ja vuoden toisen neljänneksen kausitasoitettu kulutus oli korkein ikinä tilastoitu. Tähän vaikutti mm. korona-aikoina kertyneiden säästöjen palautuminen kulutukseen. Venäjän kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä peräti 3,5 % ensimmäisestä neljänneksestä. Taloudellinen aktiviteetti on näin noussut jo selvästi ennen pandemiaa vallinnutta tasoa suuremmaksi.

Elokuussa monien talousindikaattoreiden vuosimuutokset olivat vielä selvästi positiivisia: Teollisuustuotanto kasvoi vuoden takaa 4,7 %, tehdasteollisuus 3,1 % ja vähittäiskaupan määrä 5,3 %. Talousministeriön arvion mukaan bruttokansantuote kasvoi 3,7 % viime vuodesta. Korkeat vuosikasvuluvut kertovat kuitenkin enemmän kesän 2020 heikosta tilanteesta. Kausitasoitettu teollisuustuotannon taso on supistunut kesäkuusta lähtien, suurelta osalta kaivannaisteollisuuden vähentyneen tuotannon takia. Vähittäiskaupan kausitasoitettu määrä on kasvanut tänä vuonna vain hyvin vähän. Viime kuukausina Venäjän talouskasvu on ollut suhteellisen hidasta.

Venäjän teollisuustuotannon vuosikasvu hidastunut selvästi

202141_v2.png

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/40 Näytä viikkokatsaus 2021/42