BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/37

Investoinnit lisääntyivät reaalisesti tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuntuvasti ja olivat viitisen prosenttia suuremmat kuin kaksi vuotta aiemmin. Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit ovat melko harvinaisesti kasvaneet vuodesta 2019 hieman nopeammin kuin kaikki investoinnit, joskin niiden osuus kaikkien investointien arvosta on noussut usean vuoden ajan.

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon vähenivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla siinä määrin, että ne palautuivat kahden vuoden takaiselle tasolle. Myös investoinnit öljytuotteiden tuotantoon supistuivat, mutta olivat viime vuoden kovan nousun jäljiltä paljon kahden vuoden takaista suuremmat.

Sen sijaan näiden yritysten investoinnit jalostusteollisuudessa (pois lukien öljytuotteiden tuotanto) lisääntyivät ripeästi nousten muutaman prosentin vuoden 2019 ensimmäiseen puoliskoon nähden. Jalostusteollisuuden investointien kasvu on keskittynyt hyvin voimakkaasti metallien jalostukseen (nousua neljäsosa kahden vuodentakaisesta), kun taas toinen paljon investointeja tekevä jalostusteollisuuden ala eli kemian teollisuus on vähentänyt investointejaan (laskua neljäsosa kahden vuodentakaisesta).

Investointien kasvu suurilla julkisen sektorin aloilla kuten terveydenhoidossa ja koulutuksessa on laantunut tänä vuonna, mutta kahden vuoden takaisesta ne ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja. Kokonaisuutena julkisen budjettitalouden investointimenojen viime vuoden nousuaalto on takanapäin. Hallitus laatii sen sijaan suunnitelmaa, jolla käynnistetään investointihankkeiden rahoitus Kansallisen hyvinvoinnin rahastosta. Rahastosta voidaan lain mukaan myöntää rahoitusta ja tehdä sijoituksia ei-likvideihin kohteisiin sillä rajoitteella, että rahaston likvidien varojen määrän suhteessa BKT:hen pitää olla vähintään 7 % seuraavan vuoden lopussa. Rahaston likvidit varat ovat olleet tätä rajaa hieman suuremmat vuoden 2020 keväästä lähtien. Kohonnut öljyn hinta tuo valtion budjettiin lisää öljy- ja kaasuverotuloja, joista osa siirtyy rahastoon.

Venäjällä suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion osuus investoinneista on noussut usean vuoden ajan

202137_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/36 Näytä viikkokatsaus 2021/38