BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/41

Presidentti Putinin elokuussa allekirjoittamassa suunnitelmassa lukuisat federaation, alueiden ja paikkakuntien viranomaiset velvoitetaan tekemään muutoksia korruptionvastaisiin suunnitelmiinsa, laatimaan analyysien pohjalta raportteja sekä tekemään laki- ja säädösehdotuksia ja suosituksia käytännöiksi koskien korruption monia osa-alueita. Suunnitelma pohjautuu vuonna 2008 hyväksyttyyn korruption vastaiseen lakiin ja on jatkoa vuosien 2018−2020 suunnitelmalle.

Toiminnan kohteina ovat korruption vastaisten rajoitusten osalta mm. lain määrittämien rajoitusten ulottaminen tilapäisiin julkisten alojen toimihenkilöihin sekä kattavammin alueparlamenttien jäseniin, määräaikaiset rajoitukset toimesta erotetuille työskennellä julkisilla aloilla ja valtionyhtiöissä sekä lahjojen vastaanottamista koskevien säännösten kehittäminen. Korruptiosta sanktion saaneiden työskentelyä julkisella sektorilla pyritään rajoittamaan aiempaa laajemmin. Lisäksi työstetään menettelysuosituksia koskien yleisiä korruptioon liittyviä rajoituksia osallistua yksityiseen yritystoimintaan.

Analyysia kohdistetaan mm. korruptioriskeihin, joita syntyy toimihenkilöiden osallistumisesta korvauksetta valtionyhtiöiden hallintoelinten toimintaan. Intressiristiriita tulee määritellä tarkemmin lainsäädännössä, julkisia hankintoja hoitavien henkilöiden yhtiösidosten ilmoittamiseen tarvitaan paremmat menettelyt kuten myös selvitettäessä julkisen talouden budjettien välisiin varojen siirtoihin liittyviä korruptioriskejä. Toimihenkilöiden tuloja, menoja ja omaisuutta koskevien ilmoitusten tarkastamismenettelyjä tullaan kehittämään. Avoimuutta tarvitaan omaisuuden arvon määrittämiseen myytäessä ja vuokrattaessa valtion omaisuutta sekä myös valtion hankkiessa omaisuutta.

Korruptionvastaisen toiminnan yhteydessä on määrä parantaa saatujen tietojen suojaa, mm. menettelyjä koskien niiden siirtoa muille viranomaisille, sekä korruption ilmiantajien suojelua. Suunnitelmassa kiinnitetään myös varsin paljon huomiota korruptionvastaiseen koulutukseen ja kansalaistoimintaan.

Venäjä sijoittunut pitkään heikosti kansainvälisissä korruptioarvioissa

202141_v4.png

Lähteet: Transparency International, Maailmanpankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/40 Näytä viikkokatsaus 2021/42