BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/30

Joukkovelkakirjamarkkinat ovat kasvaneet Kiinassa viime vuosien aikana voimakkaasti, ja yritysten, rahoituslaitosten ja julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat velkakirjat olivat vuoden 2020 lopulla arvoltaan jo 18 600 miljardia dollaria. Se on lähes kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2016 ja yli neljä kertaa enemmän kuin vuonna 2012. Vaikka Kiinan jvk-markkinoiden koko onkin vielä kaukana Yhdysvaltojen markkinoista (arvoltaan yli 47 000 mrd. dollaria), se on jo selvästi Japania suurempi (14 700 mrd. dollaria). Muiden nousevien talouksien jvk-markkinat jäävät kauas taakse: Kiinan markkinat ovat kymmenen kertaa suuremmat toisena tulevaan Brasiliaan nähden.

Vaikka Kiinan jvk-markkinat ovatkin kokonsa puolesta lähempänä kehittyneitä talouksia, tuottotasot ovat korkeammat ja yksityisen sektorin rooli pienempi. Valtaosa joukkovelkakirjoista on Kiinassa valtionomisteisten pankkien hallussa, eikä niillä käydä aktiivisesti kauppaa. Osittain tästä syystä markkinat ovat kokoonsa nähden vakaat, mutta samalla myös vähemmän likvidit.

Kiinassa julkisyhteisöjen (keskus- ja aluehallinnot) joukkovelkakirjojen osuus markkinoista on noin 40 %, ja sitä on kasvattanut erityisesti aluehallintojen vuodesta 2015 lähtien liikkeeseen laskemien velkakirjojen kasvaneet määrät. Viime vuoden elvytystoimien myötä aluehallintojen liikkeessä olevien joukkovelkakirjojen osuus (22 %) kasvoi jo selvästi valtionvelkakirjojen osuutta (18 %) suuremmaksi. Valtion rooli ei Kiinassa rajoitu kuitenkaan tähän. Vaikka yritysten osuus jvk-markkinoista on useita muita maita suurempi, valtaosa yrityksistä on valtionomisteisia. Myös suuri osa rahoituslaitosten velkakirjoista on maan politiikkapankkien liikkeeseen laskemia.

Joukkovelkakirjamarkkinoita on viime vuosina avattu ulkomaisille sijoittajille. Tärkein tapahtuma oli heinäkuussa 2017, kun Hongkongin ja Manner-Kiinan välinen jvk-markkinoiden yhteistyöohjelma (Bond Connect) mahdollisti lopulta ulkomaisten institutionaalisten sijoittajien käydä suoraan kauppaa joukkovelkakirjoilla Kiinan pankkienvälisillä markkinoilla ilman kiintiöitä tai etukäteisilmoituksia. Ulkomaiset sijoitukset Kiinan velkakirjamarkkinoille lähtivät tämän jälkeen selvään kasvuun. Nykyisellään liikkeessä olevista joukkovelkakirjoista noin 3,5 % ja Kiinan valtionvelkakirjoista noin 10 % on IMF:n tilastojen mukaan ulkomaisessa omistuksessa. Arvioiden mukaan eri maiden keskuspankit kattoivat ulkomaisesta omistuksesta lähes 80 % vielä vuoden 2018 lopulla. Viimeisen parin vuoden aikana Kiinan julkisyhteisöjen ja politiikkapankkien velkakirjoja on sisällytetty merkittäviin kansainvälisiin obligaatioindekseihin, mikä on kasvattanut mielenkiintoa kiinalaisia joukkovelkakirjoja kohtaan myös keskuspankkimaailman ulkopuolella.

Kiinan velkakirjamarkkinat nousivat Japanin ohi maailman toiseksi suurimmiksi

202130_k2.png

Lähteet: BIS ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/29 Näytä viikkokatsaus 2021/31