BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/31

Keskuspankki nosti avainkorkoa heinäkuun kokouksessaan kokonaisella prosenttiyksiköllä ja korko on nyt 6,5 %. Koronnosto ei tullut yllätyksenä markkinoille, sillä kuluttajahinnat ovat nousseet Venäjällä vauhdikkaasti viime kuukausina. Heinäkuun alkupuolella vuosi-inflaatio oli 6,5 % eli selvästi korkeampi kuin keskuspankin 4 prosentin tavoite. Myös inflaatio-odotukset ovat viime kuukausina nousseet reippaasti, ja kotitalouksien inflaatio-odotukset olivat heinäkuussa korkeimmillaan lähes viiteen vuoteen. 

Keskuspankki näkee inflaation viimeaikaisen kiihtymisen johtuvan pääosin kotimaisen kysynnän odotettua ripeämmästä elpymisestä, johon tarjonta ei ole pystynyt vastaamaan. Se arvioi Venäjän talouden saavuttaneen koronakriisiä edeltävän tasonsa jo vuoden toisella neljänneksellä. Samalla työttömyys on vähentynyt ja joillakin aloilla työvoimasta on jopa pulaa, mikä on lisännyt palkkojen nousupaineita. Inflaatiota ovat osin kiihdyttäneet myös väliaikaiset tekijät. Esim. kotimaisten matkailupalveluiden hinnat ovat viime kuukausina nousseet jyrkästi, kun kysyntä on kasvanut ja ulkomaanmatkailua on rajoitettu pandemian vuoksi.

Viimeaikaisen kehityksen valossa keskuspankki nosti heinäkuussa myös tämän vuoden BKT- ja inflaatioennusteitaan. Nyt BKT:n ennakoidaan kasvavan 4–4,5 % tänä vuonna ja 2–3 % vuosina 2022–2023. Inflaation keskuspankki odottaa olevan tänä vuonna 5,7–6,2 % ja hidastuvan ensi vuonna 4–4,5 prosenttiin.

Rahapolitiikan näkymien osalta pääjohtaja Nabiullina totesi, että keskuspankin tämänhetkisen arvion mukaan avainkorko tulee ensi vuonna olemaan keskimäärin 6–7 %. Sen jälkeen korko laskee vähitellen 5–6 prosenttiin, jonka keskuspankki näkee olevan pidemmällä aikavälillä sopusoinnussa 4 prosentin inflaatiotavoitteen kanssa. Keskuspankki aikoo kuitenkin aloittaa syksyllä rahapoliittisen strategiansa tarkastelun, jossa arvioidaan mm. pitäisikö inflaatiotavoitetta laskea.

Venäjän keskuspankki nosti avainkorkoa jälleen heinäkuussa kiihtyvän inflaation hillitsemiseksi

202131_v1.png

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/30 Näytä viikkokatsaus 2021/32