BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/30

Ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä (16.7.) vaihtoi omistajaa 4,1 miljoonan tonnin edestä päästöoikeuksia, joiden keskihinnaksi muodostui noin 8 USD tonnilta. Hiilidioksidipäästöjen hinta näyttäisi Kiinassa jäävän selvästi alhaisemmaksi kuin EU:n päästökauppajärjestelmässä, jossa se on viime aikoina ollut noin 60 USD tonnilta. Kiinalaisten tarkoituksena onkin ajan myötä kiristää päästökaupan ehtoja, jolloin myös päästöoikeuksien hinnan odotetaan nousevan.

Kiinan järjestelmässä viranomaiset asettavat vuosittain kullekin järjestelmän piirissä olevalle yritykselle päästöoikeuden suhteessa tuotannon tasoon, jonka ylittäminen sanktioidaan. Päästöoikeutensa alittavat yritykset voivat myydä käyttämättä jäävän osan päästöoikeudesta muille yrityksille. Päästöoikeuden ylittämiseen liittyvät sanktiot, päästöoikeuden markkinahinta, sekä odotukset päästöoikeuksien tiukentumisesta kannustavat yrityksiä parantamaan päästötehokkuuttaan. 

Päästökauppajärjestelmiä on käytössä lähes 40 maailman maassa. Kiinassa järjestelmän kehittämisestä päätettiin jo vuonna 2010, jonka jälkeen kerättiin käytännön kokemusta pilottihankkeilla valikoiduissa suurkaupungeissa. Kansallinen järjestelmä oli tarkoitus käynnistää jo viime vuosikymmenen puolivälissä, mutta käyttöönottoa lykättiin useaan otteeseen. Arvioiden mukaan viivästykset liittyivät mm. ongelmiin päästötilastojen luotettavuudessa, sekä poliittisiin erimielisyyksiin.

Alun perin suunnitelmana oli ulottaa järjestelmä usealle eri sektorille, mutta tällä hetkellä vain energiayhtiöt kuuluvat päästökaupan piiriin. Rajauksesta huolimatta Kiinan päästökauppajärjestelmän arvioidaan olevan jo nyt maailman suurin. Kiina tuottaa reilu 30 % maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä, joista noin puolet tulee energiasektorilta.

Päästökauppajärjestelmä on tervetullut uusi työkalu Kiinan ympäristöpolitiikalle. Asiantuntijoiden mukaan sen ehtoja on kuitenkin merkittävästi tiukennettava, jotta siitä olisi hyötyä ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Kiina on ilmoittanut tavoitteekseen hiilidioksidipäästöjen kääntämisen laskuun vuoden 2030 jälkeen, ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen vuoteen 2060 mennessä. Maailman maiden ilmastotoimia kartoittava kansainvälinen Climate Action Tracker pitää Kiinan ilmastotoimia erittäin riittämättöminä Pariisin ilmastosopimuksen näkökulmasta.        

Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat selvästi maailman suurimmat ja edelleen kasvussa

202130_k3.png

Lähteet: BP Statistical Review of World Energy 2021 ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/29 Näytä viikkokatsaus 2021/31