BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/29

Venäjän vientitulot ja tuontimenot olivat keskuspankin alustavien maksutasetietojen mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä luonnollisesti paljon suuremmat kuin vuotta aiemmin, jolloin koronavirus ja talouden tuntuva kuoppa vähensivät ulkomaankauppaa. Vientitulot ja tuontimenot olivat suunnilleen samalla tasolla kuin kaksi vuotta aiemmin. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankaupan kehityksessä on kuitenkin edelleen suuri ero.

Venäjän vientitulot tavaroiden viennistä olivat toisella neljänneksellä muutaman prosentin kahden vuoden takaista suuremmat. Tulot öljy- ja kaasualojen viennistä olivat kuitenkin edelleen noin kymmenesosan pienemmät kuin vuonna 2019. Etenkin tulot raakaöljyn viennistä olivat vielä matalalla. Toisaalta tulot muiden tavaroiden viennistä nousivat yli neljäsosan kahden vuoden takaista suuremmiksi, sillä myös ne koostuvat suureksi osaksi perushyödykkeistä, kuten metalleista, joiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet merkittävästi. Venäjän palvelujen viennin tulot olivat huomattavasti pienemmät kuin kaksi vuotta aiemmin, varsinkin siksi, että matkailu Venäjälle oli yhä vähäistä.

Menot tavaroiden tuontiin olivat jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuntuvasti korkeammalla kuin kaksi vuotta aiemmin, ja toisella neljänneksellä nousua vuodesta 2019 oli noin viidesosa. Tavaroiden tuontimenoja oli itse asiassa enemmän kuin moneen vuoteen. Menot palvelujen tuontiin olivat edelleen kuopassa venäläisten matkailun pysyttyä vähäisenä, mutta myös muiden palvelujen tuontia oli tuntuvasti aiempaa vähemmän.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä säilyi toisella neljänneksellä huomattavana ja oli viimeisen neljän neljänneksen jaksolla noin 3,5 % BKT:stä. Ylijäämää tuki se, että tavarakaupan ylijäämä pysyi varsin suurena ja palvelujen kaupan alijäämä tavanomaista huomattavasti pienempänä. Suorista ja muista sijoituksista sekä luotoista kertyvien tulojen ja menojen alijäämä syveni pitkälti siksi, että yritysten ulkomaille maksamat osinko- ja korkomaksut lisääntyivät pienen tauon jälkeen.

Rahoitustaseen alijäämä pysyi melko syvänä. Ulkomailta valtion velkakirjoihin tehtyjen sijoitusten takaisinmaksut jatkuivat, ja tänä vuonna ulkomaiset sijoittajat nettomääräisesti myivät valtion velkakirjojen omistuksiaan jälkimarkkinoilla. Yksityisen pääoman nettovirta ulkomaille väheni hieman ja oli viimeisen neljän neljänneksen osalta noin 3 % BKT:stä. Nettovirta muodostui lähinnä yrityssektorin (pl. pankit) nettovirrasta ulos, joka lisääntyi. Suoria sijoituksia tuli ulkomailta yrityksiin edelleen varsin vähän (viimeisen neljän neljänneksen jaksolla 0,7 % BKT:stä) ja jo pidempään käynnissä ollut ulkomaisten sijoittajien luopuminen aiemmin tekemistään portfoliosijoituksista venäläisyrityksiin jatkui (0,9 % BKT:stä). Lisäksi Venäjän yrityssektori ylläpiti varsin suuria suorien sijoitusten ja portfoliosijoitusten virtoja ulkomaille (0,9 ja 0,8 % BKT:stä).

Venäjän tulot tavaroiden viennistä ja menot tavaroiden tuontiin elpyneet

202129_v1.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/28 Näytä viikkokatsaus 2021/30