BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/30

Kiinan keskuspankin mukaan kotimaisen kokonaisrahoituksen (pankkilainat, velkakirjat, varjopankkisektori ja muu rahoitus) kannan vuosikasvu hidastui kesäkuussa alle 11 prosenttiin, kun viime vuonna kasvu lähenteli talouden tukitoimien vuoksi 14 prosenttia. Rahoituseristä pankkilainojen (osuus 64 % kokonaisrahoituksesta) kasvu on hidastunut vain hieman, kun taas yritysvelkakirjojen kannan (osuus 10 %) vuosikasvu on hidastunut viime kesän yli 20 prosentista alle 7 prosenttiin. Myös julkisen sektorin velkakirjojen (osuus 16 %) kannan kasvu on hidastunut selvästi.

Varjopankkisektorin välittämä rahoitus on jatkanut supistumistaan kuluvana vuonna ja kesäkuussa sen kanta oli 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kiristetyn sääntelyn seurauksena varjopankkisektori on supistunut yhtäjaksoisesti jo kolme vuotta. Varjopankkisektorin välittämä rahoituksen osuus oli alle 7 % kesäkuussa, kun vielä 2017 osuus oli 14 %.

Velkaantumisen hidastumisen ja ripeän talouskasvun myötä Kiinan kotimaisen velan BKT suhde on pienentynyt hieman. Toisen neljänneksen lopussa velkaa oli 276 % BKT:stä kun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä osuus oli 280 % BKT:stä. Ulkomaista velkaa Kiinalla oli valuuttahallinto SAFEn mukaan maaliskuun lopulla 15,5 % BKT:stä, josta 48 % oli dollarimääräistä ja 43 % oli juanmääräistä.

Kiinan kotimaisen velan BKT-suhde supistunut kuluvana vuonna

202130_k1.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/29 Näytä viikkokatsaus 2021/31