BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/28

Kiinan keskuspankin hallinnoiman CIPS-maksuselvitysjärjestelmän (Cross-border Interbank Payment System) kautta välitettiin viime vuoden aikana 2,2 miljoonaa maksua, joiden yhteisarvo oli 45 200 mrd. juania. Viime vuonna maksujen määrä kasvoi noin 20 % ja yhteisarvo yli 30 % vuotta aiemmasta. Etenkin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu oli vahvaa.

Järjestelmää käytetään juanmääräisten kansainvälisten maksujen välittämiseen pankkien välillä. Suuri osa CIPSin maksuliikenteestä käydäänkin Hongkongin ja Manner-Kiinan välillä, joskaan CIPSin tarjoamista tilastoista ei pysty erottamaan kuinka suuri osa. Myös ASEAN-maissa järjestelmää käytetään jonkun verran ja alueen osuus viime vuonna välitettyjen maksujen määrästä oli 8 % ja arvosta 15 %. Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa järjestelmän käyttö on vähäistä ja kunkin alueen osuus maksujen määrästä oli puolen prosentin luokkaa ja arvosta alle 0,1 %.

Toukokuun lopussa CIPS-järjestelmään oli liittynyt 1 189 pankkia noin sadasta maasta. Näistä 569 toimi Manner-Kiinassa, 355 muualla Aasiassa, 154 Euroopassa, 42 Afrikassa, 26 Pohjois-Amerikassa, 23 Australian ja Tyynen valtameren alueella ja 17 Etelä-Amerikassa. Ulkomailla toimivien pankkien joukossa on myös kiinalaispankkien ulkomaisia tytärpankkeja. Jäsenet ovat joko suoraan järjestelmään liittyneitä (47 kappaletta) tai epäsuorasti (1 142). Suoraan liittyneet pankit toimivat välityskeskuksina, joiden kautta epäsuorasti järjestelmään liittyneiden pankkien maksut siirtyvät. Kaikki ulkomailla toimivat suoraan maksujärjestelmässä olevat pankit ovat suurten kiinalaispankkien tytärpankkeja.

CIPS päätettiin perustaa vuonna 2012 ja toimintaan se saatiin vuonna 2015 (BOFIT Viikkokatsaus 26/2015). Järjestelmän tarkoituksena on ennen kaikkea helpottaa juanin kansainvälistä käyttöä, mutta samalla luotiin vaihtoehto länsivetoiselle SWIFT-maksujärjestelmälle. CIPS-järjestelmän kautta välitettyjen maksujen nopeasta kasvusta huolimatta, määrä on edelleen pieni verrattuna SWIFT-järjestelmässä välitettyihin maksuihin. SWIFT ja CIPS ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä esimerkiksi järjestelmien yhteensovittamisessa. Yhdysvaltojen mahdollisuus rajoittaa valikoitujen toimijoiden dollareiden käyttöä mm. asettamalla niitä pakotelistalle on saattanut lisätä kiinnostusta CIPSin käyttöön.

Kiinan CIPS-maksujärjestelmässä välitetyt kansainväliset juanmääräiset maksut ovat vahvassa kasvussa

202128_k4.png

Lähteet: CIPS ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/27 Näytä viikkokatsaus 2021/29