BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/28

BKT kasvoi virallisten tilastojen mukaan toisella neljänneksellä 7,9 % vuodentakaisesta (tammi-maaliskuussa 18,3 %). Vuosikasvuluikuihin vaikuttaa huomattavasti viime vuoden vertailuajankohta. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilastoviraston julkaisema kausitasoitettu BKT-kasvu kiihtyi huhti-kesäkuussa 1,3 prosenttiin (5,3 % vuositasolle korotettuna), kun tammi-maaliskuun neljännesvuosikasvua revisioitiin alaspäin vain 0,4 prosenttiin. Myös kahden vuoden keskimääräisiä kasvulukuja tarkasteltaessa kasvu kiihtyi edellisestä neljänneksestä ja oli 5,5 %.

Tilastoviraston mukaan reilu 60 % tammi-kesäkuun kasvusta tuli kulutuksen kasvusta. Sekä investointien että nettoviennin kontribuutio talouskasvuun oli vajaa viidennes. Tarjontapuolen eriä tarkasteltaessa teollisuus ja rakentaminen kasvoi alkuvuonna pandemiaa edeltänyttä aikaa hieman nopeammin (kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu tammi-kesäkuussa 6,1 %). Palvelusektori ei sitä vastoin ole vielä täysin palautunut ja kasvu jäi pandemiaa edeltäneitä vuosia selvästi hitaammaksi (tammi-kesäkuun kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu 4,9 %).  

Kesäkuussa teollisuustuotanto kasvoi 8,3 % vuodentakaiseen verrattuna ja vähittäiskauppa (reaalisesti) 9,8 %. Molempien vuosikasvu hidastui hieman toukokuusta. Kahden vuoden keskimääräisiä kasvuja tarkasteltaessa on vähittäiskaupan kasvuvauhti yhä selvästi pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaampaa, vaikka kiihtyi aavistuksen kesäkuussa.

 Kuluttajahintainflaatio hidastui hieman kesäkuussa ja oli 1,1 % (toukokuussa 1,3 %). Kuluttajahintoihin vaikuttaa erityisesti sianlihan hinnan lasku, joka tilastoviraston mukaan hidasti inflaatiota kesäkuussa 0,8 prosenttiyksikköä. Sianlihan hinta nousi afrikkalaisen sikaruton seurauksena vuonna 2019 ja pysytteli korkeana aina alkuvuoteen asti. Viime kuukausina sianlihan tukkuhinta on palautunut suunnilleen vuoden 2019 alun tasolle. Tuottajahinnat ovat Kiinassakin sitä vastoin nousseet nopeasti, ja niiden vaikutuksista erityisesti pienyritysten kannattavuuteen on huolestuttu. Kesäkuussa tuottajahintojen vuosikasvu oli yhä nopeaa, 8,8 %, vaikka hidastuikin aavistuksen toukokuusta (9 %).

Teollisuustuotannon nopea kasvu jatkui kesäkuussa, mutta vähittäiskaupan kasvu oli yhä selvästi pandemiaa edeltänyttä aikaa hitaampaa

202128_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/27 Näytä viikkokatsaus 2021/29