BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/26

​Keskuspankin mukaan selvitysjärjestelmä on valmis otettavaksi käyttöön jo tämän vuoden kuluessa. CIPS helpottaisi juanmääräisten maksujen käsittelyä ja mahdollistaisi juan-maksujen suoran selvityksen Kiinan ja ulkomaiden välillä. CIPS toimii samaan tapaan kuin esimerkiksi TARGET-järjestelmä euromaksuille. Järjestelmän avulla ulkomaiset yritykset voivat tehdä maksuja Kiinaan suoraan omalta pankkitililtään. Uusi järjestelmä on koekäytössä 20 pankissa.

Tällä hetkellä juan-maksuja voidaan selvittää ulkomailla vain keskuspankin nimeämissä juanin selvityspankeissa. Kaikki 15 selvityspankkia ovat Kiinan suurten valtio-omisteisten pankkien tytäryhtiöitä. CIPS mahdollistaa myös ulkomaisten pankkien osallistumisen juan-maksujen selvitykseen Kiinassa sijaitsevan CIPS:ään suoraan yhteydessä olevan pankin välityksellä.

Manner-Kiinassa juan-maksujen selvitys tapahtuu nykyisin kansallisen maksujärjestelmän (CNAPS) avulla. Kansainvälinen CIPS tulee todennäköisesti toimimaan kansallisen CNAPS:n rinnalla. Myös CNAPS on tarkoitus päivittää kansainvälisiä standardeja vastaavaksi.

CIPS on yhteensopiva SWIFT-standardien kanssa ja tukee sekä kiinan- että englanninkieltä. Sen kautta voidaan käsitellä mm. ulkomaankauppaan ja suoriin sijoituksiin liittyviä juan-maksuja. Kuten useiden muidenkin uudistusten kohdalla, käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmän on keskuspankin mukaan tarkoitus toimia 11 tuntia vuorokaudessa, jolloin voidaan käsitellä Aasian, Euroopan ja Oseanian maksuja.

Kansainvälistä maksuselvitysjärjestelmää on valmisteltu vuodesta 2012 ja sen odotettiin tulevan käyttöön jo viime vuonna, mutta teknisistä syistä johtuen käyttöönotto on lykkääntynyt. CIPS on yksi askel juanin kansainvälistymisessä ja sen uskotaan lisäävän valuutan kansainvälistä käyttöä.


Näytä viikkokatsaus 2015/25 Näytä viikkokatsaus 2015/27