BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/28

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Kiinan viennin dollariarvo kasvoi 30 % vuoteen 2020 ja 38 % vuoteen 2019 verrattuna. Huhti-kesäkuussa Kiinan tavaraviennin arvo oli 809 mrd. dollaria, mikä oli 30 % enemmän kuin vuosien 2020 ja 2019 toisella neljänneksellä.

Myös Kiinan tuonti on jatkanut kasvuaan. Huhti-kesäkuussa tuonnin arvo oli 669 mrd. dollaria eli 44 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020 ja 30 % enemmän kuin vuonna 2019. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet vuodentakaiseen verrattuna, mikä selittää osan kokonaistuonnin arvon kasvusta. Vastaavasti raaka-aineiden tuontimäärät ovat tasaantuneet niiden hintojen noustua, ja kesäkuussa raakaöljyn, rautamalmin ja kuparin tuontimäärät laskivat hieman alkuvuoteen ja vuodentakaiseen verrattuna. Puolijohteita ja muita elektroniikkakomponentteja tuotiin Kiinaan erityisen paljon koko toisen neljänneksen ajan.

Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset näkyvät edelleen Kiinan palvelutuonnissa: matkailutuonnin arvo oli tammi-toukokuussa 34 % vuoden 2019 vastaavasta ajasta, minkä vuoksi Kiinan palvelutuonti kokonaisuudessaan on selvästi vähäisempää kuin koronaa edeltävänä aikana.

Kiinan ulkomaankauppa kasvoi alkuvuonna kaikkien tärkeiden kauppakumppanien (ASEAN, EU, Yhdysvallat, Japani) kanssa. Maailmantalouden kysynnän kasvu on pitänyt yllä Kiinan ulkomaankaupan hyvää virettä jo vuoden 2020 loppupuolelta alkaen. Uudet koronavirusvariantit, toimitusketjujen häiriöt ja nousseet raaka-aine- ja kuljetuskustannukset lisäävät kuitenkin epävarmuutta tulevaisuudennäkymistä. Teollisuuden ostopäällikköindeksin uusien vientitilausten alaerä jäi selvästi alle 50 indeksipisteen touko- ja kesäkuussa, mikä voi heijastella vientinäkymien tasoittumista.

Kiinan raaka-aineiden tuontimäärät vähenivät hieman kesäkuussa

202128_k3.png

Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/27 Näytä viikkokatsaus 2021/29