BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/23

Valtiovarainministeri Anton Siluanov ilmoitti Pietarin talousfoorumissa, että Kansallisen hyvinvoinnin rahaston sijoitukset siirretään dollareista muihin valuuttoihin seuraavan kuukauden aikana. Tällä hetkellä rahaston likvideistä sijoituksista on noin 35 % sekä dollareina että euroina. Tulevaisuudessa likvidit sijoitukset jakautuvat valuuttoihin seuraavasti: euro 40 %, juan 30 %, kulta 20 %, punta 5 % ja jeni 5 %. Syyksi ilmoitettiin suoraan Yhdysvaltain mahdollisiin pakotteisiin liittyvien riskien välttäminen. Venäjä on jo aiemmin pyrkinyt monin tavoin suojaamaan julkista talouttaan ja sijoituksiaan pakotteilta.

Huhtikuun lopussa Kansallisen hyvinvoinnin rahaston koko oli 186 miljardia dollaria, eli noin 12 % Venäjän bruttokansantuotteesta. Näistä 116 miljardia dollaria on sijoitettu hyvin likvideihin arvopapereihin. Muita varoja on sijoitettu kotimaisiin kohteisiin (BOFIT Viikkokatsaus 13/2021). Korkeampi öljynhinta on kasvattanut verotuloja, ja rahaston koko on noussut niiden mukana. Vielä vuoden 2019 kesällä rahaston koko oli noin 60 miljardia dollaria. Venäjän keskuspankki sijoittaa rahaston likvidin osan ministeriön ohjeiden mukaisesti (BOFIT Policy Brief 4/2015).

Venäjän keskuspankin valuuttavaranto (ml. kulta) oli kaikkien aikojen huipussaan toukokuun 2021 lopussa, kun sen arvo oli 605 miljardia dollaria. Tästä 140 miljardia dollaria oli kultaa. Venäjän keskuspankki raportoi varantonsa valuuttajakauman noin kuuden kuukauden viipeellä: vuoden 2020 syyskuussa koko varannosta oli 29 % euroina, 22 % dollareina ja 12 % juaneina. Kullan varanto-osuus oli noin 24 %. Sekä kullan että juanin osuus varannosta on kansainvälisessä vertailussa hyvin korkea.

Venäjän keskuspankki siirsi vuonna 2018 merkittävän osan varantonsa dollareista Kiinan juaneiksi (BOFIT Viikkokatsaus 03/2019). On kuitenkin hyvä huomata, että varannon valuuttajakauma ei ole sama kuin sijoitusten maantieteellinen jakauma. Esimerkiksi syyskuussa valuuttavarannosta oli noin seitsemän prosenttia sijoitettuna yhdysvaltalaisiin arvopapereihin ja talletuksiin – suurin osa dollarisijoituksista oli siis muiden kuin yhdysvaltalaisten toimijoiden liikkeeseen laskemia. Suurin yksittäinen liikkeeseenlaskijamaa oli syyskuussa 2020 Kiina noin 15 % osuudella.

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidit varat melkein kahdeksan prosenttia BKT:sta

202123_v3.png

Lähteet: Venäjän valtiovarainministeriö, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/22 Näytä viikkokatsaus 2021/24