BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/15

Venäjän tilastoviranomainen Rosstat tarkensi huhtikuun alussa kansantalouden tilinpidon lukuja. Aiemmin Venäjän BKT:n ajateltiin supistuneen viime vuonna 3,1 % vuodesta 2019 (BOFIT Viikkokatsaus 5/2021), mutta uusien tietojen mukaan BKT pieneni 3,0 %. Tällä tavoin mitattuna koronapandemian talousvaikutukset olivat Venäjällä pienemmät kuin useimmissa muissa G20-maissa, vaikka esimerkiksi Kiinassa (bruttokansantuotteen kasvu 2,0 %) ja Turkissa (+1,8 %) talouskehitys olikin selvästi parempi. G20-maista BKT supistui Venäjää vähemmän Etelä-Koreassa (−1,0 %), Indonesiassa (−2,1 %) ja Australiassa (−2,4 %). Koronaan liittyviä rajoituksia toteutettiin Venäjällä selvästi useimpia maita vähemmän kesän jälkeen, ja lisäksi Venäjän talouden rakenne – esimerkiksi turismin pieni osuus – suojasi sitä pandemian pahimmilta talousvaikutuksilta.

Kansantalouden tuotantopuolella etenkin kaivannaisteollisuuden tuotanto supistui (−9,5 % vuotta aiemmasta), mikä johtui suurelta osin raakaöljyn tuotantoa rajoittavasta OPEC+-sopimuksesta. Kuten muissakin maissa, myös Venäjällä monet palvelualat olivat suurissa ongelmissa koronarajoitusten ja matkustamisen romahtamisen takia. Esimerkiksi hotelli- ja ravintoalan tuotanto väheni 25 % ja liikenteen 11 %. Toisaalta esimerkiksi rahoituspalveluiden tuotanto kasvoi voimakkaasti viime vuonna, kasvua oli 7,3 %. Tämä johtui osaltaan digitaalisten palveluiden ml. arvopaperikaupankäynnin kasvusta.

Kysyntäpuolella etenkin yksityinen kulutus supistui viime vuonna voimakkaasti (–8,6 % vuotta aiemmasta). Julkisen kulutuksen kasvu (+4,0 %) piti omalta osaltaan kotimaisen kysynnän pyöriä pyörimässä. Tässä suhteessa Venäjä toimi saman kuin useimmat muutkin kansantaloudet koronavuonna 2020. Riskien ja epävarmuuden lisääntyminen sekä kysynnän väheneminen johtivat kiinteiden investointien supistumiseen 4,3 prosentilla. Kiinteiden investointien määrä oli viime vuonna pienempi kuin vuonna 2013. OPEC+-sopimus puolestaan vaikutti osaltaan viennin määrän laskuun.

Rosstat on myös päivittänyt tietojaan Venäjän kansantalouden neljännesvuositilinpidosta vuodesta 2018 alkaen. Bruttokansantuotteen ja sen alaerien kehitys on muuttunut jonkin verran aiempaan käsitykseen verrattuna. Esimerkiksi vuoden 2020 toisella neljänneksellä kiinteiden investointien lasku oli selvästi aiempaa käsitystä pienempi. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote supistui 1,8 % vuoden takaa. Kausitasoitettuna bruttokansantuote supistui 0,2 % edellisestä neljänneksestä. Kotimaisen kysynnän erät elpyivät vuoden loppua kohden.

Venäjän kansantalouden tilinpidon mukaan viime vuonna vähenivät etenkin yksityinen kulutus ja kiinteät investoinnit, julkinen kulutus puolestaan kasvoi

202115_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2021/14 Näytä viikkokatsaus 2021/16