BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/07

Venäjän tavaraviennin arvo supistui viime vuonna 21 % koronapandemian aiheuttaman energiaraaka-aineiden hintojen ja kysynnän romahduksen vetämänä. Raakaöljyn vientimäärä supistui 13 % ja maakaasun noin 8 %. Öljyjalosteiden kokonaisvientimäärä supistui kuitenkin vain noin prosentin, kun sekä bensiinin että dieselpolttoaineen vientimäärät kasvoivat. Öljyn ja kaasun osuus Venäjän tavaraviennistä oli noin puolet.

Venäjän vientiä tukivat kuitenkin jalometallit ja maataloustuotteet, joiden kummankin osuus viennistä nousi 10 prosentin tuntumaan. Jalometallien viennin arvo kaksinkertaistui kullan vetämänä. Elintarvikeviennin arvo kasvoi 20 %, kun etenkin viljan ja kasviöljyn viennit kasvoivat reippaasti. Vehnän vientimäärä nousi viime vuonna jopa kaikkien aikojen ennätyslukemiin ja Venäjä onkin noussut maailman suurimmaksi vehnän vientimaaksi. Elintarvikeviennin voimakas kasvu kuitenkin kiihdytti myös elintarvikkeiden hintojen nousua kotimaassa etenkin viime vuoden lopulla. Hintojen nousun hillitsemiseksi Venäjällä on asetettu vientikiintiöitä ja vientiveroja mm. viljalle.

Venäjän tavaratuonnin arvo supistui viime vuonna vain 5 % huolimatta koronapandemian aiheuttamasta kysynnän voimakkaasta supistumisesta ja ruplan heikentymisestä. Suurimmista tuoteryhmistä eniten eli 12 % supistui kemiallisten tuotteiden tuonti. Lääketuonnin arvo vähentyi jopa 30 %. Sitä vastoin elintarvikkeiden tuonnin arvo supistui vain prosentin ja koneiden, laitteiden sekä kuljetusvälineiden 2 %. Kone- ja laitetuonti piristyi etenkin vuoden lopulla. Sähkölaitteiden tuonnin arvo jopa kasvoi hieman viime vuonna. Myös useiden elintarvikkeiden tuontimäärät lisääntyivät viime vuonna.

Venäjän tavaraviennin arvo oli viime vuonna noin 330 mrd. dollaria ja tavaratuonnin noin 240 mrd. dollaria. EU-27:n osuus Venäjän tavaraviennistä ja -tuonnista oli noin kolmannes. Kiinan osuus oli 15 % viennistä ja 24 % tuonnista. Euraasian talousliiton maiden osuus oli noin 10 % sekä viennissä että tuonnissa.

Venäjän tavaratuonnin arvon kasvu suurimmissa tuoteryhmissä

202107_v1.png

Lähteet: Venäjän tulli, CEIC ja BOFIT.

 


Näytä viikkokatsaus 2021/06 Näytä viikkokatsaus 2021/08