BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/07

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n konsultaatioraportin (artikla IV) mukaan se odottaa Venäjän talouden elpyvän tänä vuonna 3 % ja ensi vuonna vielä nopeammin. Keskeisinä oletuksina ovat öljyn hinnan pysyminen noin 50 dollarissa tynnyriltä, koronavirusrokotusten hyvä eteneminen tämän vuoden keskikesään mennessä sekä öljyn viennin elpyminen nykyisen OPEC+-sopimuksen mukaisesti. Lähivuosien ennusteen riskit ovat IMF:n mukaan enimmäkseen alasuuntaisia ja liittyvät mm. koronavirusepidemiaan ja rokottamisen mahdolliseen pitkittymiseen, ylitarjonnan mahdolliseen muodostumiseen öljymarkkinoilla sekä geopoliittisiin jännitteisiin lännen kanssa. Ennustettua paremman kehityksen voi aikaansaada mm. patoutuneen kysynnän voimakas purkautuminen.

IMF arvioi talouden potentiaalisen kasvun alentuneen pitkälti talouden lamassa tapahtuneen investointien supitumisen vuoksi ja olevan 1,6 % vuodessa, jota kohti kasvutahti alkaa hidastua ensi vuoden jälkeen. Talouden kokonaistuottavuuden kasvun IMF toteaa olleen nollan tienoilla jo ennen viime vuoden taantumaa.

IMF toteaa keskuspankin reagoineen rahapolitiikalla taantumaan hyvin avainkoron asteittaisen mutta huomattavan laskun muodossa. Se suosittaa keventämiselle jatkoa, jotta riski inflaation hidastumisesta nykyisestä nousseesta tahdista alle keskuspankin neljän prosentin tavoitteen voidaan välttää. 

Valtiontalouden osalta IMF kannustaa Venäjää pysymään viranomaisten ilmaisemassa varaumassa, että on syytä olla valmiina arvioimaan uudelleen budjettivajeen supistamissuunnitelmaa, jos talouskehityksen heikentyminen vaatii lisäämään tukimenoja. IMF suosittelee pitämään edelleen työttömyyskorvauksen ala- ja ylärajat viime keväänä korotetuilla tasoilla. Öljyverotuksen uudistaminen voittoihin perustuvaksi pitäisi saattaa nykyisestä kotimaista öljynjalostusta ja polttoaineiden kulutusta tukevasta välivaiheesta valmiiksi vuoteen 2024 mennessä. Verohelpotuksia, jotka ylsivät vuonna 2019 neljään prosenttiin BKT:stä, olisi hyödyllistä karsia. 

IMF kehottaa siihen, että pankkisektorille viime keväänä annettuja helpotuksia tase-erien arvostamista koskeviin säännöksiin ei jatkettaisi, mikä eräiden muiden helpotusten päätyttyä koskee lähinnä uudelleenjärjesteltyjen luottojen laatuluokituksia ja niihin liittyvien tappiovarausten tekemistä. Taantumaan liittyvät tappiot eivät IMF:n mukaan ole osoittautuneet suuriksi riskeiksi pankkijärjestelmän keskeisten pankkien oman pääoman riittävyydelle. IMF suosittelee pidättäytymään pitkästä jatkoajasta tuettujen asuntoluottojen ohjelmalle, joka voi osaltaan liittyä viimeaikaiseen asuntojen hintojen nousuun.

Talouden uudistusten osalta IMF kiinnittää yritysten liiketoimintaympäristön, hallinnon ja korruption ohella huomiota siihen, että Venäjällä käynnissä oleva yritysten toimintaa koskevien vanhojen säännösten ”giljotiini” ja uusien säännösten laatiminen on tervetullut prosessi mutta sen ei pidä muodostua korvikkeeksi kilpailun lisäämiselle. IMF arvioi Venäjän vuonna 2018 lanseerattujen 13 kansallisen hankkeen voivan parantaa talouden kasvumahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä, jos hankkeet eivät johda valtion roolin kasvuun taloudessa vaan kytkevät mukaan yksityisiä yrityksiä. IMF korostaa mm. hankkeiden hankintamenettelyjen tasapuolisuutta ja avoimuutta.


Näytä viikkokatsaus 2021/06 Näytä viikkokatsaus 2021/08