BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/07

Konsolidoidun budjetin tulot vähenivät viime vuonna nimellissummaltaan vain kolmisen prosenttia (konsolidoitu budjetti kattaa federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit). Tulojen vähenemistä hillitsi viime kevään operaatio, jossa keskuspankki tuloutti valtaosan Sberbankin myynnistä (valtiolle) syntyneestä ylijäämästään valtion budjettiin. Ilman operaatiota tulot olisivat vähentyneet noin 6 %. Tuloja painoi öljy- ja kaasuverotulojen putoaminen kolmasosalla. Muut tulot lisääntyivät hieman jopa ilman Sber-operaatiota. Budjetin menoja lisättiin virus- ja talouskriisin vastaisessa kamppailussa noin 14 % eli paljon myös reaalisesti, kun matalahko inflaatio (noin 3,5 % koko vuoden osalta) söi tulojen ostovoimaa suhteellisen vähän.

Tulojen suhde BKT:hen oli noin 36 %, josta yksi prosenttiyksikkö tuli em. Sber-operaatiosta. Tuki- ja elvytystoimet nostivat menojen BKT-suhteen lähes 40 prosenttiin eli aiempien lamavuosien 2009 ja 1998 huippulukemiin. Konsolidoidun budjetin vaje kääntyi tuntuvasta ylijäämästä alijäämään, joka oli runsaat 4 % BKT:stä. Vaje rahoitettiin lähinnä velanotolla kotimaisista pankeista. Valtion kokonaisvelka oli vuoden lopussa noin 18 % suhteessa BKT:hen ja valtiolla oli vararahastona toimivassa Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa likvidejä varoja noin 8 % BKT:stä.

Vuoden 2020 viimeisinä kuukausina budjetin tilanne alkoi tasaantua. Konsolidoidun budjetin tulot ylsivät jopa vuodentakaista usean prosentin suuremmiksi. Muita kuin öljyverotuloja kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä pitkälti yli kymmenesosa enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä toisaalta johtunee osin joidenkin verojen maksulykkäysten päättymisestä. Öljy- ja kaasuverotulot supistuivat vähemmän aiempina vuosineljänneksinä (vaikka supistuminen oli vielä yli neljäsosan suuruinen vuodentakaiseen nähden). Menoelvytys vaimeni kesän huipusta hieman, mutta menot ylittivät silti kymmenesosalla vuodentakaisen tason.

Budjettiin kertyneitä muita kuin öljyverotuloja vähensi viime vuonna lähinnä yritysten voittoverotulojen putoaminen. Muut erät kuten tulot työtuloveroista, palkkasummista maksettavista sosiaaliveroista sekä valmiste- ja arvonlisäveroista joko kasvoivat tai pysyivät varsin ennallaan. Menot lisääntyivät kaikilla valtion tehtävälohkoilla pitkälti tuki- ja virustoimien takia. Menot muuhun sosiaalitukeen kuin eläkkeisiin kohosivat peräti noin 40 % perhetukien 2,5-kertaistuttua. Terveydenhoidon menot nousivat 30 % ja menot talouden eri sektoreille kuten viestintään, kuljetuksiin ja teihin kasvoivat kokonaisuutena 17 %. Myös julkishallinnon menot lisääntyivät lähes 10 %. Lisäksi menot puolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja lainvalvontaan kuten myös koulutukseen ja eläkkeisiin kasvoivat 5−7 %.

Venäjän konsolidoidun budjetin tuloissa muiden kuin öljy- kaasuverotulojen rooli vähentynyt, menot nousseet huippulukemiin202107_v3.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.

 


Näytä viikkokatsaus 2021/06 Näytä viikkokatsaus 2021/08