BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/52

Kiina on viime vuosina ”taistellut” köyhyyttä vastaan ja tavoitteena on ollut absoluuttisen köyhyyden poistaminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tarkalleen ottaen tavoite on ollut nostaa kaikissa 2 851 piirikunnassa keskimääräinen tulotaso yli 4 000 juaniin vuodessa (noin 500 euroa). Joissakin vauraammissa provinsseissa tavoite on ollut hieman korkeampi (esim. Jiangsu 6 000 juania, 750 euroa).

Tilastovirasto ilmoitti tavoitteen täyttyneen marraskuussa. Kiinan tavoite poikkeaa ratkaisevasti kansainvälisistä määritelmistä, jotka perustuvat yksittäisen ihmisen tulotasoon ja yleisesti käytetty Maailmanpankin köyhyysraja on noin 4 800 juanin tulot vuodessa (660 euroa). Kiinan piirikuntatason keskimääräinen tulotaso ei kerro välttämättä juuri mitään yksittäisten ihmisten tulotasosta, sillä tuloerot ovat suuria piirikuntienkin sisällä.

Piirikuntien keskimääräistä tulotasoa on nostettu absoluuttisesti köyhiksi luokitelluilla alueilla monin keinoin. Suoran rahallisen tuen ohella paikallispäättäjät ovat pyrkineet tavoitteeseen myös sellaisin keinoin, jotka eivät aina ole olleet asukkaiden mieleen. Esimerkiksi köyhimpiä ihmisiä on siirretty pois köyhistä piirikunnista, jolloin keskimääräistä tulotasoa on saatu kohotettua. Käytettyjen keinojen kestävyys on herättänyt paljon kysymyksiä. Lisäksi arvostelua on herättänyt myös se, että köyhyyden poistotoimet ovat keskittyneet vain niille alueille, jotka määriteltiin absoluuttisesti köyhiksi, eivätkä laajasti kaikkiin Kiinan köyhiin.

Kinan vaurastuminen ja elinolojen paraneminen laajalti on kuitenkin kiistatonta. Esimerkiksi YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä Kiina on parantanut asemaansa huomattavasti viimeisen 30 vuoden aikana. Indeksissä huomioidaan odotettavissa oleva elinikä, odotettu ja toteutunut koulutusvuosien määrä sekä elintaso (ostovoimakorjattu bruttokansantulo henkeä kohti). Tuoreessa vertailussa Kiina on 189 maan joukossa sijaluvulla 85. Kiina pärjää suhteellisen hyvin mm. elinajanodotteessa (77 vuotta). Keskimääräinen elintaso on Kiinassa hyvä suhteessa sijalukuun, mutta keskiarvo peittää alleen suuret tuloerot. Maailmanpankin laskemien mukaan tuloerot (Gini-kertoimet) ovat Kiinassa suurempia kuin esimerkiksi Venäjällä ja Intiassa, vaikka Maailmanpankin arvio on Kiinalle selvästi maltillisempi kuin maan omat viralliset laskelmat.

Kiinan ero kehittyneisiin maihin on kaventunut YK:n inhimillisen kehityksen indikaattorissa

202051_k2.png
Lähteet: YK ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/51