BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/51

Tarkastettujen tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui kolmannella vuosineljänneksellä 3,4 % vuoden takaa. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana bruttokansantuote oli 3,4 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Heinä‒syyskuussa kausitasoitettu bruttokansantuote lisääntyi 0,7 % edelliseltä neljännekseltä. On hyvä huomata, että kausitasoitettu bruttokansantuote oli huipussaan vuoden 2019 toisella neljänneksellä, eli Venäjän talouden kehitys oli heikkoa jo ennen koronaepidemian iskua.

Kuten muissakin maissa myös Venäjällä monet palvelualat ovat kärsineet koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimenpiteistä. Supistuminen on ollut erityisen suurta esimerkiksi majoitus- sekä ravitsemustoiminnassa sekä viihdetapahtumissa. Toisaalta teollisuudessa arvonlisä oli kolmannella neljänneksellä lähes täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin. Palveluissa etenkin rahoitussektori on kasvanut voimakkaasti.

Tämän vuoden erityispiirteenä voidaan pitää Venäjän ja muiden öljyntuottajamaiden välistä OPEC+-sopimusta, jolla on rajoitettu raakaöljyn tuotantoa, jottei sen öljyn maailmanmarkkinahinta laskisi liikaa. Tämän takia Venäjän kaivostoiminta on supistunut erittäin voimakkaasti ja kolmannella neljänneksellä sen vuosimuutos oli −12 %.

Marraskuussa Venäjän teollisuustuotanto väheni 2,6 % vuoden takaa, kun lokakuussa vuosimuutos oli vielä −5,5 %. Kaivosteollisuuden tuotanto supistui 7 % OPEC+-sopimuksen takia, mutta tehdasteollisuus kasvoi prosentin. Erityisesti lääketeollisuuden tuotanto nousi voimakkaasti (36 %), ja myös esimerkiksi tekstiili- (17 %) sekä kemianteollisuus (10 %) olivat kasvussa. 

Toimialojen kehityksen välillä on erittäin suuria eroja, arvonlisän %-muutos vuotta aiemmasta tammi-syyskuussa 2020 (kausitasoitettu)

202051_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/50 Näytä viikkokatsaus 2020/52