BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/39

Venäjän talous on tänä vuonna kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta ja öljymarkkinoiden myllerryksestä. Ennakkotietojen mukaan BKT supistui huhti-kesäkuussa 8 % vuotta aiemmasta. Viime kuukausina talous on kuitenkin alkanut elpyä. Elpymisen ennakoidaan jatkuvan loppuvuonna, mutta hidastuvan vähitellen alun nopeasta pyrähdyksestä. Kevään pudotuksen seurauksena Venäjän BKT:n odotetaan BOFITin tuoreessa ennusteessa supistuvan tänä vuonna 4 % ja kasvavan seuraavina vuosina maltillista runsaan 2 prosentin vauhtia. Riskit odotettua heikommasta kehityksestä ovat kuitenkin edelleen suuret, koska koronapandemian ja öljymarkkinoiden kehitykseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta.   

Venäjällä yksityinen kulutus supistui jyrkästi koronapandemian leviämisen estämiseksi asetettujen rajoitusten, tulojen voimakkaan pudotuksen ja työttömyyden kasvun seurauksena. Viime kuukausina kulutus on kuitenkin elpynyt ripeästi, kun koronaan liittyviä rajoituksia on purettu. Myös investoinit ovat vähentyneet ja uusia investointeja hillitsee talouskehityksen epävarmuus sekä yritysten voittojen voimakas supistuminen. Talouteen kohdistuvaa iskua on pyritty pehmentämään julkisen sektorin tukitoimilla. Julkisen talouden menoja lisätään tänä vuonna reippaasti, mutta ensi vuonna niiden talouskasvua tukeva vaikutus hiipuu.

Venäjän ulkomaankauppa on myös supistunut voimakkaasti tänä vuonna. Eräiden keskeisten tuotteiden vientimäärät kuitenkin kääntyivät kasvuun jo keväällä etenkin Kiinan talouden ripeän elpymisen tukemana. Venäjän tuontia on leikannut kysynnän väheneminen ja ruplan heikkeneminen. Sekä viennin että tuonnin ennakoidaan kääntyvän jälleen ensi vuonna maltilliseen kasvuun globaalin ja kotimaisen kysynnän piristyessä.

BOFIT ennustaa Venäjän talouden kääntyvän maltilliseen kasvuun ensi vuonna

202039_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT Venäjä-ennuste.


Näytä viikkokatsaus 2020/38 Näytä viikkokatsaus 2020/40