BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/39

Kulutusvetoisten alojen elpyminen hiipui hieman elokuussa, mutta alkutuotannon koheneminen tuki koko talouden kehitystä. Vaikka talous on elpynyt viime kuukausina kevään pohjastaan, tuotanto on useimmilla toimialoilla vielä selvästi vähäisempää kuin ennen kriisiä. Talousministeriön alustavan arvion mukaan Venäjän BKT oli elokuussa 4,3 % ja tammi-elokuussa 3,6 % pienempi kuin vuotta aiemmin.  

Ripeän elpymisen jälkeen vähittäiskaupan kehitys heikkeni elokuussa ja kauppa vähentyi 3 % vuotta aiemmasta etenkin elintarvikkeiden vetämänä. Myös muussa tavarakaupassa sekä muilla palvelusektoreilla elpyminen hidastui. Jalostusteollisuuden kehitys heikkeni elokuussa ja tuotanto supistui 4 % vuotta aiemmasta. Lisäksi työttömyys kasvoi edelleen hieman ja työttömyysaste nousi elokuussa 6,4 prosenttiin.

Kaivannaisteollisuus sitä vastoin kääntyi elokuussa vihdoin kasvuun. Taustalla oli etenkin OPEC+ -maiden tuotannonrajoitussopimuksen sallima öljyn tuotannon lisäys edelliskuukausien hyvin matalalta tasolta. Vuotta aiempaan verrattuna öljyä tuotettiin kuitenkin edelleen 13 % vähemmän. Kaivannaistuotannon lisäksi talouskehitystä tuki maatalous, jonka tuotanto  kasvoi edelleen elokuussa 4 % vuotta aiemmasta.      

Venäjän kaupan ja teollisuuden kehitys vaihtelevaa elokuussa

202039_v2.png

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/38 Näytä viikkokatsaus 2020/40