BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/38

BOFIT julkaisi uuden Kiinan talouden ennusteen tänään 17.9. Talous on toipunut kriisistä nopeammin kuin keväällä arvioimme ja odotamme nyt BKT:n yltävän kasvuun tänä vuonna (noin 1 %). Tulevien vuosien talouskasvua painavat kuitenkin yhä enemmän väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön supistuminen. Tarve tasapainottaa julkista taloutta on kasvanut kun vaje lähentelee tänä vuonna 20 prosenttia BKT:stä ja julkinen velka 100 prosenttia BKT:stä. Elvytystoimien vuoksi investoinnit infrastruktuuriin ja rakentamiseen ovat vahvassa kasvussa vaikka jo ennestään mittaviin vuosittaisiin investointeihin on liittynyt kannattavuushuolia. Hitaasti etenevät uudistukset pitävät tuottavuuden kasvun maltillisena. Näistä huolimatta vuonna 2021 talous kasvaa reipasta vauhtia (noin 7 %), kun poikkeuksellisen heikon vertailuvuoden vuoksi kasvuperintö on suuri. Vuonna 2022 kasvun odotetaan jälleen hidastuvan (noin 3 %).

 Epävarmuutta talouskehitykseen lisää suhteiden kiristyminen usean maan kanssa, kun Kiina on toiminut aiempaa kärkkäämmin rajoillaan ja niiden ulkopuolella sekä tiukentanut kansalaisten kontrollia kotimaassa ja Hongkongissa. Suhde Yhdysvaltoihin on jatkanut heikentymistään. Eriytymisen odotetaan jatkuvan ja painavan Kiinan kasvunäkymää.

Suurimmat riskit piilevät rahoitussektorilla, kun kokotalouden velkaantumisvauhti on jälleen kiihtynyt ja monilla toimialoilla yritystoiminta on kärsinyt pahoin koronakriisistä ja velanhoitokyky on heikentynyt. Pitkään jatkuva nopea velkaantuminen on johtanut useissa maissa talouden kriisiytymiseen ennen pitkää. Suuren rahoitusmarkkinahäiriön riski on kasvanut. Uuden laajan koronaepidemian puhkeaminen hidastaisi talouskasvua ja kasvattaisi rahoitusmarkkinariskejä merkittävästi.

Nopeasta toipumisesta huolimatta Kiinan BKT:n odotetaan jäävän pienemmäksi kuin enen kriisiä odotettiin

202038_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/37 Näytä viikkokatsaus 2020/39