BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/34

Alustavien maksutasetilastojen mukaan Kiinan vaihtotase oli huhti-kesäkuussa 120 mrd. dollaria ylijäämäinen, kun ensimmäisellä neljänneksellä se oli 34 mrd. dollaria alijäämäinen. Tavarakaupan ylijäämä kasvoi toisella neljänneksellä ennätyssuureksi (161 mrd. USD). Samalla palvelukaupan alijäämä oli tavanomaista huomattavasti pienempi kiinalaisten ulkomaanmatkailun tyrehdyttyä.

Maksutasetilastoissa pääomaa on virrannut Kiinaan suorina sijoituksina enemmän kuin maasta ulos sekä vuoden ensimmäisellä että toisella neljänneksellä. Huomattavan ylijäämäisestä vaihtotaseesta ja hiukan ylijäämäisestä suorien sijoitusten taseesta huolimatta valuuttavarannon muutos oli toisella neljänneksellä vain hieman positiivinen (19 mrd. USD). Tämä viittaa siihen, että pääomaa on virrannut Kiinasta ulos enenevässä määrin joko tilastoitujen (rahoitustase) tai tilastoimattomien (maksutaseen virhetermi) erien kautta. Pääoman ulosvirta on kuitenkin huomattavasti maltillisempaa kuin 2015–2016.  Rahoitustaseen tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin ja myös vaihtotaseen erät tarkentuvat.

Kiinan valuuttavarannon arvo, huomioiden omaisuuserien arvonmuutoksen, on kuluvana vuonna kasvanut 75 mrd. dollaria ja oli heinäkuun lopussa 3 300 mrd. dollaria (ml. kulta, SDR ja IMF-varanto-osuus). Kiinan keskuspankki ei ole virallisesti juuri intervenoinut valuuttamarkkinoilla viime vuosina, mutta valtiotaustauset toimijat, kuten Kiinan suuret liikepankit, voivat vaikuttaa valuuttakurssikehitykseen epävirallisesti. Kurssi on vahvistunut toukokuun lopulta lähtien dollaria vastaan noin 3 %, mutta heikentynyt euroa vastaan 4 %. Torstaina (20.8.) dollarilla sai 6,92 juania ja eurolla 8,20 juania.

­Kiinan maksutaseen pääerät ja varannon muutos kvartaaleittain

202034_k4.png

Lähteet: SAFE, Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2020/33 Näytä viikkokatsaus 2020/35