BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/35

Koronapandemia iski keväällä Venäjän talouteen voimakkaasti, mutta epätasaisesti. Useimmilla pahiten kärsineillä toimialoillakin syvin pudotus näyttää kuitenkin olevan jo ohitettu ja viime kuukausina tuotanto on noussut kevään kuopasta. Vuotta aiempaan verrattuna lähes kaikki toimialat olivat kuitenkin vielä heinäkuussakin miinuksella. Venäjän talousministeriön ennakkoarvion mukaan BKT supistui heinäkuussa lähes 5 % ja tammi-heinäkuussa noin 4 % vuotta aiemmasta.   

Kulutusvetoiset palvelualat supistuivat jyrkästi keväällä, mutta etenkin vähittäiskauppa on elpynyt ripeästi viime kuukausina koronarajoitteiden vähittäisen purkamisen myötä. Heinäkuussa vähittäiskauppa supistui enää 2 % vuotta aiemmasta. Uusien autojen kauppa on kuitenkin kasvanut niin vauhdikkaasti, että se ylsi heinäkuussa jo kriisiä edeltävälle tasolleen. Muiden palveluiden elpyminen on ollut selvästi maltillisempaa ja niitä tuotettiin heinäkuussa yhä 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutusvetoisten alojen elpymistä on tukenut verrattain suotuisa palkkakehitys, sillä keskipalkka ei juuri laskenut huhti-kesäkuussa. Työttömyys on kuitenkin kasvanut jyrkästi ja työttömyysaste oli heinäkuussa 6,3 %.

Myös jalostusteollisuus jatkoi elpymistä heinäkuussa, mutta kaivannaisteollisuus pysyi edelleen pohjalukemissa. Jalostusteollisuuden sisällä kehitys on kuitenkin vaihdellut suuresti toimialoittain. Esim. elintarvikkeiden ja lääkkeiden tuotanto on pysynyt reippaassa kasvussa koko alkuvuoden, kun taas autojen tuotanto on supistunut voimakkaasti. Kaivannaisteollisuuden heikko kehitys heijastaa pitkälti raakaöljyn tuotannon supistumista. OPEC+­ -maiden sopimat suurimmat öljyn tuotannon leikkaukset olivat voimassa vielä heinäkuussa, mutta elokuussa Venäjä voi jo hieman lisätä öljyn tuotantoaan sopimuksen puitteissa. Myös Venäjän maakaasun tuotanto on supistunut tuntuvasti tänä vuonna.  

Maataloustuotantoon koronakriisi ei näytä juuri vaikuttaneen, sillä se on kasvanut tasaista 3 prosentin vuosivauhtia koko tammi-heinäkuun. Myös rakennustuotanto on supistunut koko kriisin aikana melko vähän ja oli heinäkuussa jo lähes samalla tasolla kuin alkuvuonna. Asuntorakentaminen on kuitenkin kärsinyt tuntuvasti ja supistui tammi-heinäkuussa 12 % vuotta aiemmasta.

Venäjän taloudessa elpyminen on alkanut keskeisillä toimialoilla

202035_v1.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/34 Näytä viikkokatsaus 2020/36