BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/34

Kiinan tavaraviennin dollarimääräinen arvo kasvoi heinäkuussa 7 % vuotta aiemmasta. Vienti on toipunut alkuvuoden koronakriisistä hyvin lähinnä sen ansiosta, että epidemia meni Kiinassa melko nopeasti ohi ja yritykset pystyivät vastaamaan pian maailmalla kasvaneeseen kysyntään lääkintätarvikkeissa, maskeissa ja etätyöskentelyyn liittyvissä tuotteissa - etenkin elektroniikassa. Kokonaisuutena viennin volyymin kehitys on ollut viime kuukausina heikompi kuin arvon kehitys. Merkittävänä poikkeuksena ovat kuitenkin öljytuotteet, joissa viennin arvoa on laskenut se, että öljyn hinta on nyt kolmanneksen alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Kiinan vienti on kasvanut viime kuukausina etenkin Yhdysvaltoihin, ASEAN-maihin, EU:hun ja Australiaan. Junarahtiliikenne Kiinasta Eurooppaan on kasvanut merkittävästi. Kiinan rautateiden mukaan Kiinasta ajoi heinäkuussa junia Eurooppaan 68 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi junat ovat olleet pidempiä. Rahtia on siirtynyt raiteille, kun koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet sekä lento- että laivarahtiliikennettä.

Kiinan vientiin liittyy useita epävarmuustekijöitä kuten koronapandemian jatkuminen ja leviäminen maailmalla sekä sen vaikutus kansainväliseen talouteen. WTO ennusti huhtikuussa, että maailmankauppa supistuu tänä vuonna 13–24 % viime vuodesta. Heinäkuun lopussa WTO tarkensi, että todennäköisempi lopputulema on noista optimistisempi skenaario.

Tuonnin arvo oli heinäkuussa prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuonnin arvoa on pienentänyt raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnan lasku, vaikka monen raaka-aineen tuontimäärät ovat kasvaneet merkittävästi etenkin raaka-aineissa teollisuustuotannon kasvun ja investointielvytyksen seurauksena. Kuparia on tuotu viime kuukausina määrällisesti noin 70 % ja öljyä noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin elpymistä on osaltaan jarruttanut myös se, että kotimainen kulutus on kehittynyt heikosti heikon työllisyys- ja tulokehityksen vuoksi.

Eniten viime kuukausina on kasvanut tuonti etenkin Latinalaisesta Amerikasta, Taiwanista, Yhdysvalloista, Japanista ja Etelä-Koreasta vuodentakaiseen verrattuna. Suuria kuukausimuutoksia oli heinäkuussa myös tuonnissa Afrikasta ja Australiasta. Viime kuukausina tuonti EU:sta on supistunut vuodentakaiseen verrattuna, mutta heinäkuussa oli pientä kasvu kesäkuuhun verrattuna.

Kiinan dollarimääräisen tavaraviennin kehitys

202034_k2.png

 Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2020/33 Näytä viikkokatsaus 2020/35