BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/34

Kiinan talous on toipunut varsin ripeästi tammi-helmikuun vaihteen pysähdyksestä, joskin kehitys on vaihdellut sektorien välillä. Tilastoviraston mukaan elpymisvauhti näyttää kuitenkin tasaantuneen viime kuukausina niin teollisuudessa, vähittäiskaupassa kuin investoinneissakin.

Viime kuukausina teollisuustuotannon kasvuluvut ovat pysyneet vakaana 5 prosentin tuntumassa vuotta aiemmasta. Etenkin tehdasteollisuus on pärjännyt hyvin. Esimerkiksi tietokoneiden, älypuhelinten, autojen ja monien kodinkoneiden tuotanto on kasvanut ripeästi viime kuukausina. Tämä heijastelee koronapandemian tuomia muutoksia kysynnässä, kun etätyövälineitä tarvitaan enemmän, ihmiset panostavat enemmän kodinkoneisiin ja suosivat omaa autoa julkisen liikenteen sijaan.

Sen sijaan kotimainen kulutuskysyntä jatkaa supistumistaan. Viime kuukausina vähittäiskauppa on ollut reaalisesti noin 3 % pienempää kuin vuotta aiemmin. Työttömyys on edelleen normaalia yleisempää ja kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat pienentyneet. Jollain aloilla koronatoimet ovat vielä rajoittaneet kulutusta. Esimerkiksi elokuvateattereiden sallittiin avata ovensa vasta heinäkuun loppupuolella matalan riskin alueilla.

Myös investointien kasvu osoittaa tasaantumisen merkkejä, joskin niiden tilastointiin liittyvät epävarmuudet ovat suuria. Tänä vuonna vahvasti on kasvanut etenkin infrastruktuuri- ja kiinteistöinvestoinnit, kun taas tehdasteollisuuden investoinnit ovat supistuneet.

Kiinassa teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan kehitykset tasaantuneet viime kuukausina

202034_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/33 Näytä viikkokatsaus 2020/35