BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/33

Koko teollisuustuotanto, joka koostuu pitkälti kaivannais- ja jalostusteollisuudesta, elpyi kesäkuussa vuodentakaiselle tasolle keskisessä federaatiopiirissä. Siihen kuuluvalla Moskovan alueella tuotanto jopa ylitti vuotta aiemman määrän selvästi. Lähes kaikissa muissa federaatiopiireissä sekä Pietarissa teollisuustuotanto on supistunut enemmän, noin 10 prosenttia vuodentakaisesta, eivätkä touko- ja kesäkuu vielä tuoneet mainittavampaa toipumista.

Kaivannaisteollisuudessa, johon sisältyvät öljyn ja maakaasun tuotanto sekä sitä tukevat palvelut, tuotanto oli Venäjällä touko-kesäkuussa 15 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Samassa lukemassa tuotannon supistuminen oli Uralin federaatiopiiriin kuuluvalla Tjumenin alueella, joka edustaa yli kolmasosaa kaivannaisteollisuudesta. Tuotanto supistui tuntuvasti myös eräillä muilla kohtalaisen merkittävillä kaivannaisalueilla kuten Tatarstanissa ja Orenburgin alueella (Volgan federaatiopiirissä), Krasnojarskin alueella Siperiassa sekä Sahalinin saarella Kaukoidässä.

Jalostusteollisuussa tuotanto on supistunut alueellisesti laaja-alaisesti, sillä tuotanto väheni huhti-kesäkuussa noin 60:llä hallintoalueella, joita on kaiken kaikkiaan reilu 80. Toipumista on tapahtunut sen verran, että kesäkuussa jalostustuotantoa oli enää noin 40 alueella vähemmän kuin vuotta aiemmin. Federaatiopiireistä jalostus supistui paljon mm. Luoteis-Venäjällä johtuen etenkin tuotannon kovasta sukelluksesta Pietarissa sekä Volgan alueella ja Kaukoidässä. Luoteis-Venäjällä ja Volgan federaatiopiirissä tuotanto on kuitenkin elpynyt selkeimmin.

Jalostusteollisuuden laaja-alaisen supistumisen ohella eräiden alueiden ja jopa koko Venäjän jalostustuotannon lukemiin on vaikuttanut huomattavasti tuotannon väheneminen eräiden suurten jalostusalojen keskittymissä. Keväällä autoteollisuuden tuotanto romahti viidellä merkittävällä alueella (Pietarissa sekä Nizhni Novgorodin, Samaran, Kalugan ja Kaliningradin alueilla). Toiseksi öljytuotteiden tuotanto väheni jyrkästi neljällä tärkeällä alueella (Nizhni Novgorodin ja Omskin alueilla sekä myös Bashkiriassa ja Moskovassa). Kolmanneksi metallien tuotanto supistui paljon kolmella alueella (Tsheljabinskin, Krasnojarskin ja Sverdlovskin alueilla).

Vähittäiskaupan myynnin jyrkältä pudotukselta, jonka koronaviruksen vastaiset rajoitukset aiheuttivat keväällä, on välttynyt vain yksi yli 80 hallintoalueesta. Kesäkuussa vähittäiskauppa palautui vuodentakaiselle tasolle vasta 14 alueella. Vähittäismyynnin kesäkuinen elpyminen keskisessä federaatiopiirissä tulee lähinnä myynnin toipumisesta Moskovassa. Kuudessa muussa merkittävässä federaatiopiirissä vähittäismyyntiä oli kesäkuussa 6−12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Jalostusteollisuus ja vähittäiskauppa ovat enimmäkseen elpymään päin eri puolilla Venäjää

202033_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/32 Näytä viikkokatsaus 2020/34