BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/33

Venäjän tavaraviennin arvo supistui huhti-kesäkuussa 30 % vuotta aiemmasta vientihintojen laskun vetämänä. Sitä vastoin määrällä mitattuna muutamien keskeisten tavaroiden viennin määrä lisääntyi hieman koronapandemian jylläämisestä huolimatta. Raakaöljyn vientimäärä kasvoi 4 % ja öljytuotteiden jopa 13 % vuotta aiemmasta. Myös rauta- ja terästuotteiden vientimäärä kasvoi hieman, mutta maakaasun vienti supistui.

Venäjän tavaratuonnin arvo taas supistui huhti-kesäkuussa 13 % vuotta aiemmasta, mikä on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin edellisten talouskriisien aikana. Etenkin autotuonti on vähentynyt voimakkaasti, kun taas kone- ja laitetuonti on supistunut keskimääräistä vähemmän. Eräiden elintarvikkeiden tuonti on jopa kasvanut vuotta aiempaan verrattuna.     

Arvolla mitattuna Venäjän tavaravienti supistui selvästi lähes kaikille keskeisille markkinoille huhti-kesäkuussa. Vienti Eurooppaan väheni Aasiaa ja Euraasian talousliiton maita voimakkaammin. Poikkeuksena oli Venäjän vienti Iso-Britanniaan, minkä arvo on alkuvuoden aikana lähes kaksinkertaistunut vuotta aiemmasta jalokivien ja -metallien vetämänä. Tavaratuonnin kehityksessä oli enemmän vaihtelua tärkeimpien kauppakumppaneiden välillä. Tuonti EU-maista ja Euraasian talousliiton maista supistui lähes viidenneksellä vuotta aiempaan verrattuna, kun taas tuonti Kiinasta, Turkista ja Yhdysvalloista kasvoi hieman.   

Venäjän keskeisimmät tavarakaupan markkinat tammi-kesäkuussa 2020

202033_v2.png

Lähteet: Venäjän tulli ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/32 Näytä viikkokatsaus 2020/34