BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/31

Talousministeriö arvioi BKT:n olleen kesäkuussa 6,5 % pienempi kuin vuotta aiemmin, kun huhti-toukokuussa talous oli ollut suunnilleen 11 % pienempi. Koronaepidemiaan liittyvien rajoitustoimien purkaminen auttoi osaltaan taloudellisen aktiviteetin elpymisessä.

Kotitalouksien kysyntä kasvoi edellisestä kuusta ihmisten palatessa töihin. Kesäkuussa vähittäiskaupan määrä supistui 7,7 % vuotta aiemmasta, kun vielä huhti–toukokuussa vähittäiskaupan vuosimuutos oli noin −20 %. Tilastoviranomaisen Rosstatin arvion mukaan kausitasoitettu myynnin määrä oli kesäkuussa noin 20 % huhtikuuta suurempi, eli tässä mielessä toipuminen on ollut suhteellisen nopeaa. Toisaalta vähittäiskauppa oli edelleen lähes 10 % vuoden alkua pienempi, eli ennen koronaepidemiaa vallitseviin olosuhteisiin on vielä matkaa. On huomattava, että kaupan elpyminen oli voimakkainta elintarvikkeissa, joiden myynnin vuosimuutos oli kesäkuussa −3,7 %. Muiden tuotteiden myynnin määrä väheni vielä 11 % vuoden takaa.

Talouden elpyminen näkyy myös esimerkiksi rakentamisessa. Kesäkuussa rakentamisen määrä oli jo samaa tasoa mitä vuotta aiemmin. Teollisuustuotannon supistuminen helpotti hiukan, mutta muutos vuotta aiemmasta oli edelleen −9,4 %. Öljyteollisuuden laskenut tuotanto näkyi putkikuljetuksissa, joiden määrä väheni kesäkuussa lähes 15 % vuoden takaa. Rautatiekuljetuksissa laskua oli yli 4 %.

Koronakriisin syvyys näkyy myös työmarkkinoilla ja kotitalouksien tuloissa. Vuoden toisella neljänneksellä käytettävissä olevat reaalitulot laskivat vuositasolla jopa 8 %. Näin ollen reaalinen tulotaso oli alempi kuin yli kymmeneen vuoteen. Vaikka taloudellinen aktiviteetti ja kotitalouksien tulot elpyisivätkin tulevina vuosineljänniksinä, venäläisten tulot eivät olleet ennen kriisiäkään elpyneet vuoden 2014 tasolle. Tulojen laskiessa kotitaloudet ovat mm. lisänneet lainanottoaan kulutuksen ylläpitämiseksi. Tämän vuoden toisella neljänneksellä lainananto kotitalouksille kasvoi 12,6 % vuoden takaa.

Kesäkuussa Venäjän vähittäiskauppa jatkoi toipumistaan kevään aallonpohjasta

202031_v2.png

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/30 Näytä viikkokatsaus 2020/32