BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/31

Teollisuustuotanto oli kesäkuussa lähes yhtä syvällä vuodentakaiseen tasoon nähden kuin toukokuussa. Molempina kuukausina tuotettiin 9,5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko toisella vuosineljänneksellä tuotanto supistui 8,5 %.

Tuotanto on vähentynyt etenkin kaivannaisteollisuudessa, jossa raakaöljyn ja maakaasun tuotannon sekä siihen liittyvien erilaisten palvelujen osuus on 75−80 % toimitusten arvolla mitattuna (pelkästään raakaöljyn tuotannon osuus on yli puolet). Raakaöljyä tuotettiin toukokuun tapaan kesäkuussa yli 15 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, mikä liittyy OPEC+-sopimukseen tuotannon rajoittamisesta sekä öljyn kysynnän vähentymiseen varsinkin kotimaassa. Maakaasua on tuotettu jo muutaman kuukauden ajan paljon vuodentakaista vähemmän. Myös hiilen tuotanto on usean vuoden kasvun jälkeen supistunut huomattavasti tänä vuonna.

Jalostusteollisuudessa tuotanto elpyi edelleen kesäkuussa hieman, mutta tuotantoa oli vielä noin 6,5 % vuodentakaista vähemmän. Eri teollisuudenalojen viimeaikaisessa kehityksessä on hyvin suuria eroja. Suurista aloista elintarviketeollisuuden tuotanto lisääntyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä poikkeuksellisen nopeasti mm. viennin vetäessä, minkä jälkeen tuotanto kasvoi toisella neljänneksellä tavanomaisemmat 3−3,5 %. Kemianteollisuuden kasvu on jatkunut tänä vuonna ilman notkahdusta varsin hyvällä tahdilla, ja lääketeollisuudessa tuotanto on lisääntynyt edelleen nopeasti.

Öljytuotteiden tuotanto lisääntyi vielä vuoden alkukuukausina reippaasti mutta supistui melko harvinaisella tavalla touko-kesäkuussa 5−6 % pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Rakennusmateriaalien ja metallien tuotanto väheni vuoden toisella neljänneksellä poikkeuksellisen jyrkästi ja oli 8−9 % alempana kuin vuotta aiemmin. Kone- ja laiteteollisuuden eri lohkoilla, joista useimmat kasvoivat edellisinä vuosina, tuotanto sukelsi vuoden toisella neljänneksellä, kuten myös koneiden ja laitteiden asennus- ja huoltotoiminta. Keskimäärin kone- ja laiteteollisuuden lohkojen tuotanto oli toisella neljänneksellä neljäsosan pienempi kuin vuotta aiemmin.

Venäjällä jalostusteollisuuden tuotanto elpymissuunnassa touko-kesäkuussa

202031_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/30 Näytä viikkokatsaus 2020/32