BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/31

Rosstatin tietojen mukaan yrityssektorin nettovoitto, johon lasketaan eri yritysten voitot ja tappiot, puoliintui tämän vuoden tammi-huhtikuussa. Maaliskuussa yritykset tekivät enemmän tappiota kuin voittoa ja huhti-toukokuussa nettovoitto oli noin 40 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Viimeksi yrityssektorin nettovoitto kävi pakkasella vuoden 2015 alussa. Toisaalta yrityssektorin nettovoitto on kahtena edellisenä vuonna ollut varsin hyvä suhteessa liikevaihtoon eikä tämän vuoden voittojen pieneneminen vastaa lähimainkaan esimerkiksi vuonna 2009 koettua romahdusta.

Yksittäisistä aloista eniten yrityssektorin nettovoittoa on pienentänyt toiminnan tuloksen jyrkkä supistuminen polttoaineiden tukkukaupassa. Toiseksi raakaöljyn tuotannossa ja siihen liittyvässä palvelutoiminnassa nettovoitto on pienentynyt paljon, ja öljynjalostuksen sekä kemianteollisuuden voitot ovat haihtuneet kokonaan. Metalliteollisuudessa voittolukemat ovat yli puolittuneet.

Kaikkien näiden alojen kannattavuutta on heikentänyt vientihintojen putoaminen sekä öljyalan osalta hintojen jyrkkä lasku kotimaassa. Ruplan kurssi on heikentynyt tänä vuonna huomattavasti vähemmän kuin edellisessä taantumassa vuonna 2015, joten nyt vientialojen kannattavuus ei ole saanut tukea ruplan luisusta läheskään samassa määrin.

Nykyisessä koronataantumassa voitot ovat kasvaneet vain muutamalla alalla. Näihin hyvin harvoihin kuuluvat mm. elintarvikkeiden vähittäiskauppa ja lääketeollisuus.

Kannattavuuden heikkenemisestä huolimatta toimintansa virallisesti lakkauttaneiden yritysten määrä on pienentynyt tänä vuonna huomattavasti vuodentakaisesta. Yritysten olemassaoloa ovat pönkittäneet hallituksen koronakriisin saapumisen aikaan käyttöönottamat yritysten konkursseja koskevat rajoitukset, jotka talouden monien tukitoimien lisänä juontuvat pyrkimyksestä varjella maan vakautta.

Venäjällä taantuma heikentänyt yritysten kannattavuutta

202031_v4.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/30 Näytä viikkokatsaus 2020/32