BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/30

Kiinan keskuspankin mukaan kotimainen kokonaisrahoitus reaalitalouteen (AFRE) kasvoi kesäkuussa lähes 13 % vuotta aiemmasta. Rahoituksen kasvu on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana kahdella prosenttiyksiköllä, kun Kiina on koronakriisin vuoksi lisännyt elvytystä. Keskeiset kokonaisrahoitukseen mukaan laskettavat erät ovat pankkilainat (osuus 60 % kokonaisrahoituksesta), yritysten ja julkisen sektorin liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat (osuus 25 %) ja varjopankkisektorin välittämä rahoitus (osuus 10 %). Tänä vuonna selvästi nopeimmin on kasvanut joukkovelkakirjojen liikkeellelasku. Varjopankkisektorin välittämä rahoitus on jatkanut supistumistaan, mutta hitaammin kuin viime vuonna.

Kun koronan myötä Kiinan talous supistui ja samalla elvytystoimet ovat vauhdittaneet velkaantumista, talouden velka-aste on noussut nopeasti. Kokonaisrahoituksen kanta oli kesäkuun lopussa noin 275 % BKT:stä, kun velka-aste oli vielä vuoden vaihteessa 254 % BKT:stä.

Kiinan nopea velkaantuminen on huolestuttanut jo pitkään, ja koronakriisi vain pahentaa tilannetta. Etenkin yrityksille on kertynyt velkaa, ja kriisin myötä monien yritysten velanhoitomahdollisuudet ovat selvästi heikentyneet. Esimerkiksi teollisuusyrityksistä neljäsosa teki toukokuussa tappiota ja kuluvana vuonna kertyneiden tappioiden määrä on kasvanut voimakkaasti. Viranomaiset ovat yrittäneet helpottaa yritysten tilannetta mm. antamalla pk-yrityksille mahdollisuuden lykätä lainojen lyhentämistä ja korkomaksuja ensi vuodelle. Yritysten lainanhoitovaikeudet heijastuvat nopeasti pankkien taseisiin. Jo ennen koronakriisiä useampi pieni ja keskisuuri pankki oli ongelmissa.

Talouden kokoon suhteutettuna Kiinan velka loikkasi alkuvuonna

202030_k2.png

*) Virallinen julkinen velka, noin 40 % BKT:stä. Virallisissa tilastoissa osa julkisista vastuista kirjautuu yrityssektorille ja IMF:n arvion mukaan laajennettu julkinen velka oli yli 70 % BKT:stä vuonna 2019.

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/29 Näytä viikkokatsaus 2020/31