BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/30

Iso osa Kiinan tähän mennessä ilmoittamista finanssipoliittisista koronatukitoimista on julkisen rahoituksen lisääminen ns. erikoisvelkakirjoja liikkeeseen laskemalla.

Paikallishallinnot ovat laskeneet liikkeeseen tammi-kesäkuussa yhteensä 3 490 mrd. juania (500 mrd. dollaria) joukkovelkarahoitusta, josta 2 370 mrd. juania oli ns. erikoisvelkakirjoja. Finanssiministeriön mukaan tänä vuonna liikkeeseen lasketun paikallishallinnon velan keskimääräinen maturiteetti on 15 vuotta ja keskimääräinen korko 3,33 %. Hallituksen myöntämä kokonaiskiintiö paikallishallinnon bondien liikkeeseen laskulle tänä vuonna on 4 730 mrd. juania, josta erikoisbondien osuus on 3 750 mrd. juania.

Erikoisbondit ovat budjetin ulkopuolista rahoitusta, jotka on tyypillisesti tarkoitettu infrastruktuuriprojektien rahoittamiseen ja ne maksetaan takaisin projektien tuotoilla. Talouden tukemiseksi tänä vuonna erikoisbondien käyttökohteita on laajennettu mm. kulutuskysynnän tulemiseen. Heinäkuun alussa hallitus ilmoitti, että osan erikoisbondeilla kerätystä rahoituksesta voi käyttää myös pienten ja keskisuurten pankkien pääomittamiseen. Paikallishallinnot rahoittavat pankkeja ostamalla niiden vaihtovelkakirjalainoja.

Keskushallinnon koronaepidemian hallinnan rahoittamiseen tarkoitettuja erikoisbondeja lasketaan liikkeelle 1 000 mrd. juania. Heinäkuun puoliväliin mennessä niitä oli laskettu liikkeelle yhteensä 240 mrd. juania, ja loput on tarkoitus laskea liikkeeseen heinäkuun kuluessa. Maturiteetiltaan liikkeelle lasketut erikoisbondit ovat 5, 7 ja 10 vuotta. 10-vuotisen lainan keskikorko oli heinäkuussa 2,77 %. Keskushallinnon erikoisbondeja on käytetty kaksi kertaa aiemmin. Vuonna 1997 pääomitettiin valtion pankkeja ja vuonna 2007 rahoitettiin valtion sijoitusyhtiön perustaminen.

Keskushallinnon velkaa koronabondien ulkopuolella oli tammi-toukokuussa laskettu liikkeeseen 540 mrd. juania ja velkakanta oli noin 17 000 mrd. juania (18 % BKT:stä). Kesäkuun lopussa paikallishallinnoilla oli joukkovelkakirjavelkaa yhteensä 24 000 mrd. juania (24 % BKT:stä). Paikallishallinnot ovat velkaantuneet huomattavasti myös budjetin ulkopuolella.

Kevään jälkeen valtiolainan korot ovat nousseet. Tiistaina 21.7. vuoden mittaisen lainan korko oli 2,22 %, prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuun lopussa. Myös yritysvelan korot ovat nousseet, osittain siksi että markkinoilla on tarjolla paljon riskittömänä pidettyä valtion velkaa.

Paikallishallinnon bondien liikkeellelaskut kuukausittain

202030_k4.png

Lähteet: Kiinan finanssiministeriö, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/29 Näytä viikkokatsaus 2020/31