BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/18

Kiinan tilastoviraston mukaan kotitalouksien henkeä kohden lasketut reaalitulot vähenivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4 % vuotta aiemmasta. Reaalitulot supistuivat virallisten tilastojen mukaan viimeksi 1989. Kehitys oli samankaltaista sekä maaseudulla että kaupungeissa. Kaupungeissa henkeä kohti laskettu kuukausitulo oli keskimäärin 3 900 juania (510 euroa) kuukaudessa ja maaseudulla 1 550 juania (200 euroa).

Työttömyys on lisääntynyt. Viralliset kyselyihin perustuvat tilastot kertovat työttömyyden nousseen viidestä kuuteen prosenttiin, mutta tilastojen kattavuus on heikko. Työttömyyden arvioidaan olevan selvästi yleisempää. Koronakriisissä pahoin kärsinyt pk-sektori on selvästi maan suurin työllistäjä. Lehtitietojen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä noin puoli miljoonaa yritystä (noin 1 % yrityksistä) lopetti toimintansa ja monet käyvät edelleen vajaalla kapasiteetilla. Kiinalainen Zhongtai Securities arvioi viime viikolla, että 70 miljoonaa ihmistä on menettänyt työpaikkansa ja että työttömyysaste olisi noin 20 %. Myös muita saman kokoluokan arvioita on esitetty.

Kansalaisten vaurastuminen on yksi kommunistisen puolueen aseman kulmakivistä. Sekä reaalitulojen väheneminen että työttömyyden lisääntyminen ovat puolueelle arkoja aiheita varsinkin, kun sosiaaliset turvaverkot (kuten työttömyysturva) ovat etenkin siirtotyöläisten osalta heikot, jos ei olemattomat. Huhtikuussa puolue perusti uuden korkean tason työryhmän vaalimaan yhteiskunnallista vakautta ja turvaamaan puolueen asemaa.

Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kehitys vuosina 1980–2019 ja ensimmäisellä neljänneksellä 2020

202018_k2.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/17 Näytä viikkokatsaus 2020/19