BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/18

Kiinan tilastoviraston mukaan maan bruttokansantuote oli tammi-maalikuussa 6,8 % pienempi kuin vuotta aiemmin ja 9,8 % pienempi kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Kiinan tilastohistoriassa supistuminen on ensimmäinen sen jälkeen kun neljännesvuositilastoja on alettu julkaista 1992. Vuositasolla BKT supistui viimeksi 1976. Virallista kasvutavoitetta kuluvalle vuodelle ei ole ehditty asettaa, sillä koronaepidemia siirsi yleensä maaliskuussa järjestettävää kansankongressin kokousta, joka tullaan järjestämään 22.5. alkaen.

Virallisten tilastojen mukaan BKT:n supistumisesta 4,4 prosenttiyksikköä tuli kulutuskysynnästä, 1,5 prosenttiyksikköä investoinneista ja prosenttiyksikkö nettoviennistä. Tarjontapuolella teollisuus ja rakentaminen (39 % v. 2019 BKT:stä) väheni ensimmäisellä neljänneksellä 10 % ja palvelutuotanto (54 % BKT:stä) 5 %.

Kuukausitason indikaattoreiden mukaan teollisuustuotanto, vähittäiskauppa ja kiinteät investoinnit (FAI) kasvoivat maaliskuussa helmikuuhun verrattuna, mutta supistuivat yhä vuodentakaisesta. Tammi-maaliskuussa vähittäiskauppa supistui noin 22 %, teollisuustuotanto 8 % ja investoinnit noin 16 %. Myös tilastoviraston julkaisema palvelutuotannon indeksi laski 12 %. Tästä näkökulmasta palveluiden supistuminen vain 5 prosentilla vaikuttaa lievältä. Kiinan BKT-tilastointi ei ole läpinäkyvää eivätkä raportoidut kasvuluvut anna todellista kuvaa talouskehityksestä. Näyttääkin, että ensimmäisen neljänneksen BKT-pudotus saattoi olla raportoitua rajumpi. Esimerkiksi Suomen Pankin (ks. BOFIT Discussion Paper) päivitettyjen laskelmien mukaan talous supistui ensimmäisellä neljänneksellä lähes 10 prosenttia vuotta aiemmasta.

Talousennusteita on koronapandemian seurauksena laskettu huimasti viime viikkoina. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi tuoreessa ennusteessa Kiinan talouden kasvavan kuluvana vuonna reilun prosentin. Monet ennustuslaitokset eivät ole vielä päivittäneet ennusteitaan koronakriisin syventyessä. Esimerkiksi FocusEconomicsin toukokuun consensus-ennuste Kiinan kuluvan vuoden kasvulle on 1,9 % (vaihteluväli -1,5–4 %), lähes kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin kuukausi aiemmin. Talouden palautuminen koronarajoitusten aiheuttamasta pysähdyksestä on ollut vaikeampaa kuin monet odottivat, eikä kriisitoimien vaikutus talouteen jää pelkästään vuoden ensineljännekselle. BOFIT odottaa maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan Kiinan talouden supistuvan kuluvana vuonna, mikä näyttää yhä todennäköisemmältä.

Talouden aktiviteetin palautuminen on hidastunut viime viikkoina. Vaikka virallisia liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia on suurelta osin poistettu, erityisesti kulutuskysyntä on yhä heikkoa tulojen ja työllisyyden supistuttua sekä viruksen aiheuttaman pelon seurauksena. Analyysiyhtiö Triviumin laskema talouden aktiviteettiaste nousi helmikuun puolivälin täyspysähdyksestä nopeasti 68 prosenttiin normaalista maaliskuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen kehitys on hidastunut ja aktiviteetti oli 83 % normaalista huhtikuun puolivälissä.

Päiväindikaattoreiden mukaan näyttää siltä, että joillain aloilla teollisuudessa ollaan jo lähellä viime vuoden vastaavan ajan tuotannontasoa ja esimerkiksi hiilen kulutus voimalaitoksissa on joinain päivinä huhtikuussa ollut viime vuoden tasolla. Teollisuuslaitoksissa mitattu valojen käyttö iltaisin on kuitenkin yhä noin 20 % alle viime vuoden tason. Asuntokauppa on palautunut helmikuun alun täyspysähdyksestä mutta on yhä arviolta 75–80 % viime vuodesta. Yksityisautoilu on lisääntynyt, mutta julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat yhä noin puolet viime vuoden tasosta. Monet vapaa-ajanviettopalvelut, kuten elokuvateatterit, ovat yhä pääsääntöisesti suljettuina.

BKT supistui ensimmäisellä neljänneksellä kuukausitason indikaattoreita vähemmän

202018_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/17 Näytä viikkokatsaus 2020/19