BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/12

Maanantaista (16.3.) lähtien liikepankkien reservivaatimusta laskettiin 0,5–1 prosenttiyksiköllä pankeille, joiden lainanannosta tarpeeksi suuri osuus on ns. ”osallistavaa rahoitusta”. Tällaista ovat mm. opintolainat, vähätuloisten kulutusluotot sekä lainananto maatalouteen, yksityisyrittäjille ja pienyrityksille.

Toimi on osa keskuspankin vuosittaisia varantovaatimustasojen tarkistuksia. Lisäksi sellaisten osakepankkien (joint-stock bank), jotka ovat oikeutettuja 0,5 prosenttiyksikön alennukseen, varantovaatimusta laskettiin ylimääräisellä prosenttiyksiköllä. Keskuspankki ei kertonut kuinka suuri osuus pankeista on oikeutettuja alennuksiin. Edellisen kerran reservivaatimusta laskettiin tammikuussa ennen koronaepidemiaa 0,5 prosenttiyksiköllä kaikille pankeille (ks. Viikkokatsaus 2/2020). Tämänkertainen operaatio oli likviditeettivaikutusiltaan edellistä pienempi ja vapauttaa keskuspankin mukaan 550 mrd. juania (79 mrd. USD) pankkien varoja (800 mrd. juania tammikuussa).

Maanantaina (16.3.) keskuspankki tarjosi liikepankeille myös vuoden mittaista rahoitusta MLF-lainaohjelman kautta yhteensä 100 mrd. juania (14 mrd. USD). MLF-rahoituksen korko pidettiin helmikuun tasolla 3,15 prosentissa. Tämä viestii, ettei keskuspankilla ole tarkoitus merkittävästi alentaa korkotasoa, sillä pankkilainojen LPR-viitekorko asetetaan MLF-korkoon perustuen. Tammi-helmikuussa vuoden mittaista MLF-rahoitusta myönnettiin yhteensä 500 mrd. juania ja viime vuonna 3 690 mrd. juania.

Kiinan keskuspankin linja on viime viikkoina poikennut muista suurista keskuspankeista, sillä se on pitänyt rahapolitiikan kevennystoimet kohdennettuina. Laajamittaista kevennystä rajoittaa kohonnut inflaatio sekä pelot pääoman ulosvirrasta. Kuluttajahinnat nousivat helmikuussa 5,2 prosenttia vuodentakaisesta elintarvikkeiden hintojen vetämänä. Yksin sianlihan hinnannousun (+135 %) kontribuutio kuluttajahintoihin oli 3,2 prosenttiyksikköä. Ruuan ja energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio hidastui 1,0 prosenttiin.

Markkinaheilunnasta ja huomattavan heikoista talousluvuista huolimatta juanin dollarikurssi on heikentynyt toistaiseksi vain vajaat kaksi prosenttia vuoden alkuun verrattuna. Torstaina 19.3. yhdellä dollarilla sai 7.1 juania. Kiinan valuuttavarannon arvo on pysynyt lähes muuttumattomana ja oli helmikuun lopussa (ml. kulta) 3 230 mrd. dollaria.

Inflaation kiihtyminen rajoittaa rahapolitiikan elvytysvaraa

Lähteet: CEIC ja Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2020/11 Näytä viikkokatsaus 2020/13