BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/13

Venäjän talouden näkymät ovat synkentyneet huomattavasti öljyn hinnan romahduksen ja koronapandemiasta aiheutuneen maailmantalouden heikentymisen vuoksi. Markkinaodotusten mukaan Urals-öljyn keskimääräinen hinta jää tänä vuonna 39 dollariin eli 40 % alemmaksi kuin viime vuonna ja maailmantalouden ennusteita on yleisesti laskettu selvästi.

BOFITin uudessa ennusteessa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna yhdellä prosentilla ja palaavan maltilliseen kasvuun ensi vuonna. Julkisten menojen lisääminen tukee taloutta. Nykyisessä erittäin epävarmassa tilanteessa ennusteeseen liittyy kuitenkin poikkeuksellisen suuria riskejä. Venäjän talouskehitys voi olla huomattavasti ennakoitua heikompaa, jos koronapandemia pitkittyy ja öljyn hinta laskee edelleen.

Julkisen talouden menoja aiotaan lisätä 6–7 % vuodessa (nimellisesti) vuosille 2020–2022 hyväksytyssä budjettikehyksessä. Venäjän hallinnon odotetaan pitävän kiinni suunnitelluista budjettimenoista öljyn hinnan laskusta huolimatta. Nykyisillä öljynhintaoletuksilla Venäjän julkinen talous kääntyy tänä vuonna alijäämäiseksi, mutta alijäämä voidaan rahoittaa Kansallisen hyvinvoinnin rahastoon kerätyistä öljyvaroista.

Yksityisen kulutuksen odotetaan supistuvan tänä vuonna heikomman talouskehityksen ja koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Ruplan heikentyminen voi kiihdyttää inflaatiota ja siten vähentää ostovoimaa. Kulutuksen odotetaan elpyvän jälleen ensi vuonna. Yksityisten investointien ennakoidaan supistuvan tänä vuonna selvästi alemman öljyn hinnan ja heikentyneiden talousnäkymien vuoksi.

Viennin odotetaan vähenevän edelleen tänä vuonna maailmantalouden heikentyneen kehityksen vuoksi ja piristyvän ensi vuonna kysynnän elpyessä vähitellen. Myös tuonnin ennakoidaan supistuvan tänä vuonna tuntuvasti heikomman ruplan ja vähentyneen kysynnän vuoksi. Venäjän vaihtotaseen odotetaan pysyvän edelleen hieman ylijäämäisenä, vaikka ylijäämä supistuukin voimakkaasti.

BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n supistuvan tänä vuonna

Lähteet: Rosstat, BOFIT Venäjä-ennuste 2020–2022.


Näytä viikkokatsaus 2020/12 Näytä viikkokatsaus 2020/14