BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/08

Maanantaina 17.2. keskuspankki myönsi liikepankeille 200 mrd. juanin (29 mrd. dollaria) arvosta yhden vuoden MLF-lainoja. Rahoituksen hintaa laskettiin 0,1 prosenttiyksiköllä 3,15 prosenttiin. Uusi pankkilainanannon LPR-viitekorko laski vuoden mittaisille lainoille helmikuussa myös 0,1 prosenttiyksiköllä ja oli 4,05 %.

Kuluvana vuonna MLF-lainoja on myönnetty yhteensä 500 mrd. juania ja viime vuoden alussa käyttöön otettuja pienyritysten rahoitukseen tarkoitettuja kohdennettuja TMLF-lainoja 241 mrd. juania. TMLF-lainoja erääntyi tammikuussa 258 mrd. juanin arvosta. Yhteensä näiden instrumenttien kautta on markkinalikviditeettiä kuluvana vuonna lisätty 483 mrd. juania (69 mrd. dollaria).

Keskuspankki lisäsi likviditeettiä avomarkkinaoperaatioilla markkinoiden avauduttua pidennetyltä uudenvuodenlomalta. Nettomääräisesti likviditeettiä lisättiin 3.–4.2. 7 ja 14 päivän käänteisreposopimusten kautta 1 350 mrd. juania. Samalla niiden korkoja laskettiin 0,1 prosenttiyksikköä (7 pv. korko 2,4 %). Tämän jälkeen sopimuksia on erääntynyt enemmän kuin niitä on laskettu liikkeelle. Kuluvana vuonna avomarkkinaoperaatioiden nettolikviditeettivaikutus on ollut -300 mrd. juania. Likviditeetti pankkienvälisillä markkinoilla on keskuspankin mukaan ollut riittävää ja tilanne pysynyt rauhallisena. Korot pankkienvälisillä markkinoilla ovat laskeneet.

Koronaepidemian välittömien vaikutusten helpottamiseksi keskuspankki allokoi 300 mrd. juania (43 mrd. dollaria) ns. erityiskeskuspankkirahoitusta. Rahoitus annetaan määrätyille kansallisille ja alueellisille pankeille, jotka käyttävät ne epidemian hoitamisessa ja leviämisen estämisessä toimivien yritysten rahoittamiseen pahimmin kärsivillä alueilla. Keskus- ja paikallishallinto ovat koonneet listan tärkeistä yrityksistä mm. lääkintävälineiden ja tärkeiden päivittäistavaroiden tuotannossa ja jakelussa, joille rahoitusta voidaan myöntää. Myönnettävien lainojen korko tulee olla vähintään prosenttiyksikön LPR-korkoa matalampi, mieluummin enemmän. Lisäksi finanssiministeriö on luvannut korvata yrityksille puolet näiden lainojen korkokuluista, jolloin yritysten maksama korko on alle 1,6 %.

Markkinoilla odotetaan laajempaa rahapolitiikan kevennystä mm. pankkien varantovaatimuksia laskemalla. Laajamittaista keventämistä rajoittaa afrikkalaisen sikaruton aiheuttaman sianlihan kallistumisen myötä nopeasti kohonnut inflaatio. Kuluttajahinnat nousivat tammikuussa 5,4 % vuodentakaisesta (ruuan ja energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio oli 1,5 %). Koronaepidemiakin voi nostaa elintarvikkeiden hintoja, koska kuljetusrajoitukset ovat haitanneet jakelua. Rahapolitiikan keventämisen pelätään nykytilanteessa johtavan myös vaikeasti hallittavaan pääoman ulosvirtaan ja valuuttakurssin heikkenemiseen, vaikka toistaiseksi laajasta pääoman ulosvirrasta ei ole merkkejä. Valuuttakurssi heikkeni markkinoiden avauduttua 3.2. runsaan prosentin, mutta on sen jälkeen pysynyt vakaana noin 7 juanissa dollarilta. Valuuttavarannon arvo nousi tammikuussa 11 mrd. dollaria 3 234 mrd. dollariin.

Korot ovat laskeneet Kiinan raha- ja lainamarkkinoilla

Lähde: CEIC ja Macrobond.


Näytä viikkokatsaus 2020/07 Näytä viikkokatsaus 2020/09