BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/08

Valuuttahallinto SAFE:n maksutasetietojen mukaan Kiinan vaihtotaseen ylijäämä oli loka-joulukuussa 40 mrd. dollaria, mikä on vähemmän kuin kolmella edellisellä neljänneksellä. Vaikka ylijäämän kasvu taittui viimeisellä neljänneksellä, koko vuoden ylijäämä (178 mrd. dollaria) oli kuitenkin selvästi suurempi kuin vuonna 2018 (49 mrd. dollaria). Vaihtotaseen ylijäämä suhteessa BKT:hen oli viime vuonna 1,2 %, kun se vuonna 2018 oli 0,4 %.

SAFE julkaisee yksityiskohtaiset tiedot pääomaliikkeistä myöhemmin, mutta jo saatavilla olevien tietojen mukaan maksutaseen mukaiset ulkomaisten yritysten suorat sijoitukset Kiinaan vähenivät viime vuonna 157 mrd. dollariin, kun ne vuonna 2018 olivat 203 mrd. dollaria. Kiinalaisyritysten suorat sijoitukset Kiinasta ulkomaille olivat 98 mrd. dollaria eli suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Vertailun vuoksi kauppaministeriön tilastojen mukaan suorat sijoitukset Kiinaan nousivat viime vuonna hieman 138 mrd. dollariin (pl. rahoitussektorin sijoitukset, joiden osuus on viime vuosina ollut muutaman prosentin kaikista sijoituksista) ja sijoitukset Kiinasta ulkomaille laskivat 117 mrd. dollariin edellisvuoden 143 mrd. dollarista.

Julkaistujen maksutasetietojen perusteella voi laskea, että vuonna 2019 Kiinasta virtasi nettomääräisesti pääomia ulkomaille vajaan 200 mrd. dollarin arvosta. Vaihtotaseen ylijäämä kattoi valtaosan pääomien ulosvirrasta, joten muutokset Kiinan ulkomaisten reservien määrässä jäivät vähäisiksi. Vuoden lopussa reservien arvo oli 3 223 mrd. dollaria.

Kiinan maksutaseen pääerät vuositasolla

Lähde: Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/07 Näytä viikkokatsaus 2020/09