BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/08

Kiinan tilastoviraston mukaan viime vuonna seitsemän kaikkiaan 31 alueesta jäi vähintään yhden prosenttiyksikön ja viisi muuta hieman vähemmän BKT:n kasvutavoitteestaan. Loput alueet raportoivat tuotantonsa kasvaneen tavoitteen mukaisesti paitsi Xinjiang, jossa kasvu oli vähän tavoitetta nopeampaa. Alueiden yhteenlaskettu painotettu BKT:n reaalikasvu oli kuitenkin edelleen nopeampaa (6,5 %) kuin tilastoviraston koko maan kasvu (6,1 %).

Alueiden on tiedetty jo pitkään kaunistelevan tilastojaan, koska tavoitteiden saavuttaminen on päättäjien urakehityksen kannalta tärkeää. Tavoitteista jääminen kuvastaa alueiden talousvaikeuksien lisääntymistä, mutta myös painetta raportoida todenmukaisempia lukuja. Viime vuosina muutama provinssi on jäänyt kiinni tilastojensa vääristelystä.

Vuoden 2019 alussa suoritetun talouden laajan suurkyselyn pohjalta tehdyt korjaukset alueiden BKT:n kokoon kertoo tilasto-ongelmista. Tilastovirasto pienensi alueiden yhteenlaskettua vuoden 2018 BKT:tä noin tuhannella miljardilla juanilla (140 mrd. dollaria). Muutoksen myötä alueiden yhteenlaskettu BKT on nyt pienempi kuin kansallinen BKT.

Rahamääräisesti suurin muutos tehtiin Shandongin maakunnassa, jonka BKT:tä pienennettiin lähes 1 000 mrd. juanilla. Alueen BKT:hen suhteutettuna suurin muutos oli Tianjinin talouden koon pienentäminen lähes 30 prosentilla. Usean alueen BKT korjattiin aikaisempaa suuremmaksi. Prosentuaalisesti eniten nostettiin Yunnanin BKT:tä (+17 %).

Monien alueiden talouden koon merkittävä pieneneminen tarkoittaa myös niiden velkasuhteiden olevan selvästi aiempaa arvioitua suuremmat. Vaikka alueiden velkavastuiden todelliset määrät ovat pitkälti hämärän peitossa, monilla alueilla, kuten Tianjinillä ja Jilinillä, tiedetään olevan runsaasti velkaa. Alueiden tilannetta ei ole helpottanut se, että talouden tukemiseksi keskushallinto päätti viime vuonna laskea veroja samalla kun menoja kasvatettiin.

Maan johdon politiikka on ajanut aluepäättäjät puun ja kuoren väliin. Viime vuosina maan johto on peräänkuuluttanut velkaantumisen vähentämistä, mutta samalla se on pitänyt jääräpäisesti kiinni kovista kasvutavoitteista, joihin pääsy on edellyttänyt talouskasvun tukemista velkarahalla. Nyt ne joutuvat tasapainoilemaan koronaepidemian leviämisen estämisen ja tuotannon nopean käynnistämisen kanssa.

Kiinan tilastoviraston tekemät suurimmat korjaukset alueiden BKT:hen vuonna 2018, %-muutos

Lähteet: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/07 Näytä viikkokatsaus 2020/09