BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/02

Kiina on maailman selvästi suurin energiankuluttaja. British Petroleumin tilastojen mukaan vuonna 2018 Kiinassa kulutettiin 40 % enemmän energiaa mitä Yhdysvalloissa, karkeasti kaksi kertaa enemmän mitä EU:ssa yhteensä ja noin neljä kertaa enemmän mitä asukasmäärältään samaa kokoluokkaa olevassa Intiassa.

Eniten energiaa Kiinassa kuluttaa teollisuus (osuus 65 %) ja teollisuusaloista etenkin metallien ja mineraalien valmistus sekä kemianteollisuus. Teollisuuden osuus on hieman laskenut kuluvalla vuosikymmenellä, kun kotitaloudet (osuus 13 %) ja kuljetussektori (10 %) ovat lisänneet energian kulutustaan nopeasti.

Hiili on Kiinan tärkein energianlähde kattaen lähes 60 % energian tarpeesta. Kiina käyttää hiiltä yhtä paljon kuin muu maailma yhteensä. Valtavasta hiilenkäytöstä johtuen Kiinan kasvihuonepäästöt ovat maailman suurimmat. Hiilen käyttö kasvaa edelleen ja uusia hiilivoimaloita rakennetaan ja suunnitellaan. Tästä huolimatta hiilen osuus energian lähteenä on supistunut tällä vuosikymmenellä. Etenkin erilaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttö on kasvanut nopeasti, mutta myös kaasun ja ydinvoiman osuudet ovat kasvaneet. Vesi- ja tuulivoimassa sekä aurinkoenergiassa Kiina on maailman johtava maa tuottaen 30 % kunkin energiamuodon koko maailman tuotannosta.

Hiili on keskeinen osa energiapalettia, koska sitä on helposti saatavissa omasta maaperästä. Kiina on selvästi maailman suurin hiilentuottaja. Se ei kuitenkaan ole enää omavarainen, vaan viimeisen kymmenen vuoden aikana se on joutunut ostamaan yhä enemmän hiiltä ulkomailta. Samalla maa on noussut maailman suurimmaksi hiilentuojaksi. Lähes kaikki hiili tuodaan Australiasta, Indonesiasta, Venäjältä ja Mongoliasta.

Öljy on Kiinan toiseksi tärkein energialähde. Kiinan oma öljyntuotanto on supistunut vuodesta 2015 lähtien ja se tuottaa itse noin 30 % tarpeestaan. Öljyntuonti on kasvanut varsin tasaisesti noin 10 prosentin vuosivauhtia. Kiina on hajauttanut öljyhankintansa tehokkaasti, sillä viime vuonna se osti öljyä yli 40 maasta. Eniten öljyä tuotiin Saudi-Arabiasta (osuus öljyntuonnista 17 %), Venäjältä (15 %), Irakista (10 %), Angolasta (9 %) ja Brasiliasta (8 %).

Kiina on lisännyt maakaasun käyttöä nopeasti. Sen kotimainen tuotanto on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja maa on noussut maailman kuudenneksi suurimmaksi tuottajaksi. Myös kaasun tuontia on lisätty voimakkaasti. Kaasua virtaa putkea pitkin Keski-Aasiasta, Myanmarista ja joulukuusta 2019 alkaen myös Venäjältä. Nesteytettyä kaasua (LNG) Kiina ostaa Japanin jälkeen toiseksi eniten maailmassa. Siitä noin puolet hankitaan Australiasta.

Kiinan energiankulutus lähteittäin, %-osuus

Lähteet: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT.

Energiankulutus vuonna 2018 maittain, %-osuus kunkin energianlähteen koko maailman kulutuksesta

Lähteet: British Petroleum Statistical Review of World Energy ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/01 Näytä viikkokatsaus 2020/03