BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/02

Kiinan kansankongressi hyväksyi maaliskuussa 2019 uuden ulkomaisia investointeja koskevan lain, joka tuli voimaan tämän vuoden alussa. Lain tarkoitus on turvata ulkomaisten yritysten yhdenvertainen kohtelu kotimaisten yritysten kanssa. Lakia ja sen soveltamissäännöksiä on kuitenkin kritisoitu ylimalkaisuudesta ja tulkinnanvaraisuudesta.

Uuden investointilain valmistelu tapahtui vuosi sitten kiireellä, sillä se pyrki vastaamaan kauppasodan aikana Yhdysvaltojen esille nostamiin ongelmiin. Se selkiyttää aikaisempaa lainsäädäntöä korvaamalla kolme 1970- ja 1980-luvuilla tehtyä lakia. Laki nojaa kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti kansallisen kohtelun periaatteelle, jonka mukaan ulkomaisia yrityksiä kohdellaan kotimaisten yritysten tavoin. Lain on määrä turvata ulkomaisten yritysten tekijänoikeudet ja pääsy julkisiin hankintoihin sekä estää teknologian pakkosiirrot. Laki vahvistaa myös aikaisemmat määräykset yritysten voittojen ja muiden varojen kotiuttamisesta sekä korvausten maksamisesta mahdollisten pakkolunastusten yhteydessä. Laki kieltää viranomaisia rangaistuksen uhalla antamasta ulkomaisista yrityksistä virkatehtävissään saamiaan tietoja eteenpäin.

Ulkomaiset investoinnit erikseen määrätyille toimialoille ovat aikaisempaan tapaan kiellettyjä (negatiivinen lista) ja joillekin toimialoille vaaditaan erityislupa. Negatiivinen lista on vähitellen lyhentynyt. Viime kesänä ulkomaisilta yrityksiltä suljettujen alojen määrä vähennettiin 40 sektoriin, kun niitä kuusi vuotta sitten oli 190.

Vaikka uutta investointilakia pidetään edistysaskeleena aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, monet kommentoijat suhtautuvat asiaan varauksellisesti. Laki ja sen soveltamismääräykset eivät kaikilta osin ole täsmällisiä ja jättävät tulkinnanvaraa. Esimerkiksi julkisiin hankintoihin liittyvä tuotteiden kotimaisuuden määrittely ja alueiden mahdolliset omat tulkinnat kansallisen kohtelun periaatteesta ovat jo herättäneet kysymyksiä. Suurin huoli onkin uuden lain toimeenpanoon liittyvät ongelmat.


Näytä viikkokatsaus 2020/01 Näytä viikkokatsaus 2020/03