BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/51

Konsulttiyhtiö PWC teki Venäjällä tänä syksynä haastattelututkimuksen, jossa verrataan nykyistä liiketoimintaympäristöä 1990-luvun alkuun. Tutkimus kattaa 1 000 erikokoisten yritysten edustajaa eri puolilta Venäjää. Kyselyssä tarkastellaan myös eri sukupolvien välisiä eroja, joten vastaajat on ryhmitelty nuorempaan (1980−1991 syntyneisiin) ja vanhempaan (1957−63 syntyneisiin) ikäluokkaan.

Noin puolet vastaajista arvioi liiketoiminnan olevan nyt vaikeampaa kuin 1990-luvun alussa. Liiketoimintaa ovat hankaloittaneet mm. hallintoon ja lainsäädäntöön liittyvät esteet. Valtion kontrollin ja tarkastusten sekä korruption nähdään rajoittavan myös yrityssektorin tulevaa kehitystä. Lähes 70 % kaikista vastaajista katsoo, että korruption suhteen tilanne on heikentynyt tai pysynyt ennallaan viime vuosikymmeninä. Vanhemman sukupolven keskuudessa osuus on jopa 80 %. Parannuksia liiketoimintaympäristöön on kuitenkin tullut mm. kilpailusta, yrityksen perustamisen helpottumisesta sekä luottojen saatavuuden kohenemisesta.

Kyselyn mukaan myös yrittäjiin kohdistuvat riskit ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Vastaajista suurin osa arvioi, että 1990-luvun alussa yrittäjällä oli suurempi riski joutua tapon tai väkivallan uhriksi, kun taas nykyään enemmän pelätään joutumista vankilaan tai muuttamaan maasta.

Vain noin puolet kaikista vastaajista uskoo Venäjän yrityssektorin kehittyvän positiivisesti seuraavan 30 vuoden aikana. Nuori sukupolvi on kuitenkin hieman optimistisempi. Suotuisimmat kehitysnäkymät arvioidaan olevan IT-sektorilla, energian tuotannossa sekä kaupan alalla. Auringonlaskun aloina vastaajat pitävät maataloutta, terveydenhuoltoa ja tieteellistä tutkimusta.


Näytä viikkokatsaus 2019/50