BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/51

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina 13.12., että maat ovat päässeet sopuun ”ensimmäisen vaiheen” kauppasopimuksesta. Sopimustekstiä ei ole julkistettu, mutta Yhdysvaltojen kauppaedustajan toimiston mukaan se koskettaa immateriaalioikeuksia, teknologiansiirtoa, maataloutta, rahoituspalveluita, valuuttakurssia, kaupan kasvattamista sekä riitojen ratkaisua. Sopimusta vielä viimeistellään, allekirjoituspäivä ei ole tiedossa ja järjestelyyn liittyy muutenkin paljon epävarmuuksia.

Yhdysvaltojen mukaan Kiina lupautuu ostamaan seuraavan kahden vuoden aikana amerikkalaisia teollisuus-, maatalous-, elintarvike- ja energiatuotteita sekä palveluita vähintään 200 mrd. dollarilla yli kyseisten hyödykkeiden tuonnin arvon vuonna 2017. Kiina kertoi maiden päässeen yhteisymmärrykseen sopimustekstistä, mutta oli niukkasanaisempi sen sisällöstä eikä maininnut dollarimääräisistä lisäostoista.

Merkittävin välitön tulos oli, että uusilta tullikorotuksilta ja kauppasodan kärjistymiseltä vältyttiin. Yhdysvallat oli aiemmin ilmoittanut asettavansa 15 prosentin tullikorotukset 15.12. alkaen lähes kaikelle lopulle Kiinan-tuonnilleen, joka ei vielä ollut lisätullien alaisena. Myös Kiina pidättäytyi omista aiemmin ilmoittamistaan vastatulleista.

Yhdysvallat ilmoitti sopimuksen seurauksena alentavansa 1.9. voimaan tulleita Kiinan-tuonnin lisätulleja 15 prosentista 7,5 prosenttiin. Nämä koskettavat noin viidesosaa (110 mrd. USD) maan Kiinan-tuonnin arvosta. Mikäli sopimus saataisiin allekirjoitettua heti tammikuussa, alemmat tullit voisivat lehtitietojen mukaan tulla voimaan aikaisintaan helmikuussa. Muut Kiinan-vastaiset lisätullit pysyvät aiemmalla tasollaan. Lisätullit koskettavat jatkossakin lähes 70 % Yhdysvaltojen Kiinan-tuonnista. Osuus on ollut sama 1.9. lähtien. Yhdysvaltalainen PIIE-tutkimuslaitos arvioi, että mahdollisen helmikuisen tullien alentamisen jälkeenkin Yhdysvaltojen keskimääräinen tullitaso kiinalaistavaroille on yli 19 %, kun tällä hetkellä se on 21 %. Ennen kauppasodan alkua se oli 3 %.

Arvioiden mukaan noin 60 % Kiinan Yhdysvaltojen-tuonnin arvosta on lisätullien alaisena. PIIE:n laskelmien mukaan Kiinan keskimääräinen tuontitulli yhdysvaltalaistavaroille on tällä hetkellä 21 %, kun ennen kauppasotaa se oli 8 %.


Näytä viikkokatsaus 2019/50