BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/51

Kiinteiden investointien reaalinen volyymi oli tämän vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen vain 0,8 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vastaava kasvulukema oli 0,6 %. Investoinnit toipuivat vuosina 2017−2018 melko hyvin vuoden 2015 jyrkästä pudotuksesta, mutta tämän vuoden vaisulla tahdilla ne tulevat olemaan koko vuoden osalta vielä pari prosenttia pienemmät kuin vuosina 2012−2013.

Suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit, jotka varsinainen tilastointi kattaa kunkin vuoden kuluessa, ovat jälleen tänä vuonna kehittyneet heikommin kuin kaikki investoinnit. Tammi-syyskuussa ne itse asiassa vähenivät yli 2 % vuodentakaisesta. Tämä merkitsee sitä, että Rosstat arvioi muiden investointien eli pienten yritysten, kotitalouksien ja harmaan talouden investointien nopean kasvun jatkuneen tänä vuonna. Näiden arvioitujen investointien osuus kaikista investoinneista on neljäsosa.

Kuten useina aiempinakin vuosina, investointien keskimääräisen kehityksen taustalla on suuria sektorikohtaisia eroja. Niistä sektoreista, joilla suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit ovat suhteellisen isot ja niiden vaikutus siten investointien kokonaiskehitykseen on merkittävä, kasvusektoreina ovat tänä vuonna olleet lähinnä kolme alaa. Investointien kasvu maakaasun tuotantoon on yltynyt jo viime vuonna tapahtuneesta kovasta noususta hyvin voimakkaaksi. Öljynjalostusinvestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti pudottuaan viime vuonna tuntuvasti. Tietoliikennealan investointien nousu on kiihtynyt oltuaan jo viime vuonna ripeää.

Toisaalta sähkösektorin investointien viime vuosien vaisu kehitys on tänä vuonna kääntynyt jyrkäksi laskuksi. Samoin on käynyt myös putkikuljetusinvestoinneille kahden kovemman investointivuoden jälkeen.

Tuotannon monipuolistumisnäkymien kannalta tämä vuosi ei ole ollut lupaava. Investoinnit jalostusteollisuudessa (pl. öljynjalostus), jotka vuosina 2017−2018 elpyivät hyvin vuosien 2015−2016 erittäin kovasta laskusta, ovat tänä vuonna kasvaneet vain hiukkasen.

Kiinteiden investointien reaalinen kehitys Venäjällä 2013−2019

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2019/50