BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/50

Venäjä on kolmen viime vuoden ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä OPEC-maiden kanssa raakaöljyn tuotannonrajoitussopimuksien aikaansaamiseksi. Osin Venäjän ja Saudi-Arabian voimistuneen yhteistyön ansiosta tuottajamaat ovat viime vuosina pysyneet suunnilleen sovituissa tuotantorajoissa, mikä on osaltaan tukenut öljyn hintaa. Yhteensä Venäjän ja OPEC-maiden raakaöljyn tuotanto vastaa noin puolta globaalista tuotannosta.

Vuoden 2017 alusta alkaen OPEC-maat, Venäjä ja eräät järjestön ulkopuoliset tuottajamaat sopivat supistavansa tuotantoaan noin 1,7 miljoonaa tynnyriä päivässä. Venäjän osuus leikkauksista oli 0,3 milj. tynnyriä. Sopimusta jatkettiin vuoden 2018 kesäkuuhun saakka, ja syksyllä 2018 Venäjän öljyntuotanto nousi uusiin ennätyslukemiin. Maat ilmoittivat kuitenkin palauttavansa yhteensä noin 1,2 milj. tynnyrin tuotannonrajoitukset vuoden 2019 alusta alkaen.

Viimeisimmässä kokouksessaan 6.12. OPEC ja OPEC+ -maat sopivat tuotannon lisäleikkauksista maaliskuun 2020 loppuun saakka. Maat sitoutuvat nyt yhteensä noin 1,7 milj. tynnyrin supistuksiin, minkä lisäksi Saudi-Arabia lupaa supistaa omaa tuotantoaan noin 0,4 milj. tynnyriä. Venäjän osuus leikkauksista on aiempien sopimusten tapaan noin 0,3 milj. tynnyriä. Leikkausten lähtötaso kuitenkin sovittiin Venäjälle edullisemmaksi, sillä jatkossa kaasukondensaatteja ei lasketa osaksi Venäjän öljyntuotantoa. Energiaministeri Novakin mukaan marraskuussa 2019 Venäjä toteutti 85 % sovituista leikkauksista, mutta uudella laskentatavalla (ilman kaasukondensaatteja) leikkaustavoite olisi ylitetty.


Näytä viikkokatsaus 2019/49 Näytä viikkokatsaus 2019/51