BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/49

Valtiovarainministeriö laski marraskuussa liikkeelle ensimmäistä kertaa 15 vuoteen euromääräisiä velkakirjoja. Velkaa laskettiin liikkeelle 7-, 12- ja 20-vuoden maturiteeteissa yhteensä 4 mrd. eurolla. 7-vuoden bondin tuotoksi muodostui 0,2 % ja 20-vuoden 1,1 %.

Marraskuussa ministeriö laski liikkeelle myös dollarivelkakirjoja yhteensä 6 mrd. dollarilla. Niiden tuotot olivat 0,35–0,7 prosenttiyksikköä korkeammat, mitä vastaavat Yhdysvaltojen velkakirjat. Dollarivelkaa on nyt laskettu liikkeelle kolmena vuotena peräkkäin, mitä ennen oli 13 vuoden tauko. Valtion velkakirjojen liikkeellelasku on tärkeä mittatikku valuuttavelkaa ottaville yrityksille ja markkinoille.

Kaikilla kiinalaistoimijoilla oli yhteensä kesäkuun lopussa ulkomaista velkaa 2 000 mrd. dollaria (14 % BKT:stä). Tästä vajaa puolet oli pankeilla, runsaat 10 % finanssiministeriöllä ja keskuspankilla ja loput 40 % muilla toimijoilla. Ulkomaisen velan valuuttajakauma on painottunut dollariin (osuus 55 %) ja juaniin (34 %). Eurovelan osuus on vain 5 %.


Näytä viikkokatsaus 2019/48 Näytä viikkokatsaus 2019/50