BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/49

Presidentit Putin ja Xi vihkivät 2.12. käyttöön ensimmäisen maiden välisen Siperian Voimaksi nimetyn maakaasuputken. Kaasutoimitukset putkea pitkin aloitetaan vähitellen. Ensi vuoden vienniksi on kaavailtu 5 mrd. m3 ja täyteen 38 mrd. m3:n kapasiteettiin suunnitellaan päästävän vuonna 2024.

Venäjä ja Kiina pääsivät sopimukseen putken rakentamisesta ja kaasutoimituksista vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen keväällä 2014, jolloin maat allekirjoittivat 30 vuoden sopimuksen 38 mrd. m3 vuotuisista kaasutoimituksista Venäjältä Kiinaan. Sopimuksen täyttämiseksi Venäjän valtion enemmistöomistuksessa olevan kaasujätti Gazpromin täytyy ottaa käyttöön kaksi uutta maakaasuesiintymää Itä-Siperiassa ja rakentaa kaasun kuljettamiseksi yhteensä 3 000 km pituinen Kiinan rajalle ulottuva kaasuputki.

Nyt otettiin käyttöön putken ensimmäinen, 2 200 km pitkä osuus, joka ulottuu Jakutiasta Blagoveshenskin rajakaupunkiin ja Amur-joen alitse Kiinaan. Putkessa kuljetettava kaasu on peräisin uudesta Tshajandan maakaasuesiintymästä. Putki on esiintymän ainoa kuljetusyhteys, joten sen kaasua voidaan viedä ainoastaan Kiinaan. Vuoteen 2022 mennessä Siperian Voima -putkea on määrä jatkaa Venäjän puolella vielä 800 km länteen Kovyktaan suunnitteilla olevalle kaasukentälle.

Venäjän koko maakaasun vienti oli viime vuonna lähes 250 mrd. m3. Pääosa viennistä eli noin 175 mrd. m3 meni EU-maihin. Kiinan osuus viennistä oli alle prosentti. Kaasun viennin alkaminen Kiinaan ei suoraan vaikuta Venäjän kaasukauppaan EU:n kanssa. Kiinaan vietävä putkikaasu on peräisin uudesta esiintymästä. Se on ainoa esiintymä, josta kaasua voidaan viedä putkitse Kiinaan ja esiintymän kaasua ei voida viedä muualle kuin Kiinaan.

Venäjän maakaasun vienti alueittain vuonna 2018

Lähde: BP.

Kiinan maakaasun tuonti oli viime vuonna noin 120 mrd. m3 ja kansainvälinen energiajärjestö IEA odottaa sen kasvavan lähes 290 mrd. m3:iin vuoteen 2030 mennessä. Kiinan tärkeimmät maakaasun tuontimaat olivat viime vuonna Turkmenistan ja Australia, joista molemmista kaasua tuotiin runsaat 30 mrd. m3. Venäjän osuus Kiinan kaasuntuonnista oli viime vuonna noin prosentti.


Näytä viikkokatsaus 2019/48 Näytä viikkokatsaus 2019/50