BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/47

Amerikkalaisen konsulttitoimisto Korn Ferryn tuore ennuste odottaa globaalien reaalipalkkojen kasvun kiihtyvän keskimäärin 2,1 prosenttiin vuonna 2020. Kasvu on edelleen vahvinta Aasiassa, jossa reaalipalkkojen vuosikasvu nopeutuu 3,1 prosenttiin. Kiinassa reaalipalkkojen kasvun hidastumisen odotetaan kuitenkin jatkuvan myös ensi vuonna.

Korn Ferryn arviot perustuvat sen eri maissa olevien asiakasorganisaatioiden ilmoittamiin niiden työntekijöitä koskeviin palkkaennusteisiin. Kiinassa nimellispalkat nousevat ensi vuonna 6 % verrattuna vuoteen 2019, mikä vastaa tälle vuodelle ennustettua kasvua. Inflaation kiihtymisen takia Kiinassa palkkojen reaalikasvun odotetaan kuitenkin painuvan tämän vuoden 3,2 prosentista 2,9 prosenttiin. Vastaava reaalipalkkojen kasvuennuste vuodelle 2018 oli 4,2 %. Vaikka kyseessä ovat ennusteluvut, viittaavat ne reaalipalkkojen kasvun hidastuneen viime vuosina. Ainakin Korn Ferryn asiakasorganisaatioissa palkkojen nousuvauhti näyttäisi olleen selvästi virallisia tuotannon kasvulukuja hitaampaa.

Kiinan tilastoviraston vuositason tilastojen mukaan vuonna 2018 kaupunkialueiden julkisissa organisaatioissa nimellinen keskipalkka oli kuukaudessa 6 870 juania (880 euroa), mikä oli 10,9 % enemmän kuin vuonna 2017. Reaalisesti keskipalkka nousi 8,8 %. Yksityisellä sektorilla keskipalkka oli runsaat 4 100 juania (530 euroa).

Julkisen sektorin omistamissa tehdasteollisuuden yrityksissä kuukausikeskipalkka oli virallisten tilastojen mukaan viime vuonna noin 6 000 juania (770 euroa). Lehtiuutisten perusteella yksityisissä elektroniikkateollisuuden kokoonpanotehtaissa peruspalkka on ehkä 3 000 juanin (380 euroa) luokkaa. Ylityöt mukaan lukien kuukausiansiot voivat nousta 4 500–5 500 juaniin (580–700 euroa).


Näytä viikkokatsaus 2019/46 Näytä viikkokatsaus 2019/48