BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/47

Kiinassa alkaa olla vehnä-, maissi- ja valtaosa riisisadosta korjattu. Maatalousministeriön lokakuisten arvioiden mukaan viljasato tulee ylittämään 650 miljoonaa tonnia ja on siten samaa luokkaa kuin viime vuosina. Kiina tuottaa FAO:n tilastojen mukaan maailman eniten riisiä (osuus maailman tuotannosta 28 %) ja vehnää (17 %), toiseksi eniten maissia (23 %) ja neljänneksi eniten soijapapuja (4 %).

Hyvä sadon myötä viljan tuonti on supistunut ja vienti kasvanut. Nettomääräisesti Kiina ostaa ulkomailta lähinnä soijapapuja ja ohraa sekä omaan tuotantoonsa nähden vähäisen määrän vehnää ja maissia. Kiina vie pääasiassa riisiä. Maa pyrkii tärkeiden viljatuotteiden osalta omavaraisuuteen.

Lihantuotanto supistui tammi-syyskuussa 8 % vuotta aiemmasta. Afrikkalainen sikarutto on vähentänyt sianlihan tuotantoa ja nostanut voimakkaasti sen hintaa. Muiden lihojen (siipikarja, nauta ja lammas) hinnat ovat nousseet nopeasti ja tuotanto on kasvanut 2–10 % vuotta aiemmasta. Kiina tuottaa maailman eniten sianlihaa (osuus maailman tuotan-nosta 46 %) ja lampaanlihaa (25 %) sekä kolmanneksi eniten kanan- (12 %) ja naudanlihaa (10 %).

Sianlihan tuotannon supistuessa ja hintojen noustessa Kiina on ostanut yhä enemmän lihaa ulkomailta. Tammi-syyskuussa lihaa tuotiin 35 % enemmän kuin vuosi sitten. Samalla lihan vienti on supistunut. Trendit koskevat kaiken-laista lihaa. Nopeimmin ovat kasvaneet naudan- (53 %), kanan- (48 %) ja sianlihan tuonti (44 %).


Näytä viikkokatsaus 2019/46 Näytä viikkokatsaus 2019/48